PRISPÔSOBENÝ NA NADSTAVBY PRE VŠETKY PROFESIE

Renault Master je vybavený modulárnou konštrukciou, odmontovateľnou zadnou traverzou a má miesto určené na druhú batériu. Vďaka jednej z najlepších ponúk v rámci dĺžok vhodných na nadstavby na trhu umožňuje montáž tých najrôznejších nadstavieb. V prípade špecifických nadstavieb je možné Renault Master vybaviť pomocnými náhonmi.