PRISPÔSOBENÝ NA NADSTAVBY PRE VŠETKY PROFESIE

Jedna z najlepších užitočných hmotností na trhu a množstvo mechanických a elektrických predpríprav uľahčuje montáž nadstavby a všetkých typov príslušenstva.