OPTIMÁLNY VÝHĽAD V MESTSKÝCH OBLASTIACH

Renault Trucks D Cab 2 m vám ponúka maximálny výhľad v meste a v prímestských oblastiach vďaka vysokej jazdnej polohe a redukcii mŕtvych uhlov.