Príslušenstvo, náhradné diely, služby

Ponuka exchange

Cena, kvalita, výkon

RENOVOVANÝCH NÁHRADNýCH DIELOVlabel AP

V procese štandardnej výmeny sa opotrebované alebo poškodené prvky vymieňajú za diely s certifikátom pôvodu. Vďaka priemyselnej renovácii a vlastnostiam kontrolovaným na skúšobnej lavici si vozidlo zachová svoje pôvodné výkonové vlastnosti. Táto činnosť zapadá do stratégie udržateľného rozvoja firmy prostredníctvom recyklácie dielov.

  • Vynikajúci pomer kvality a ceny.
  • Kvalita a vlastnosti spĺňajúce rovnaké požiadavky ako nové výrobky.
  • Spoľahlivosť dielov navrhnutých a homologizovaných pre Renault Trucks.
  • 2000 položiek na pokrytie vašich hlavných potrieb.
  • Jednoročná medzinárodná záruka, neobmedzený počet kilometrov všetkých
    mechanických prvkov EXCHANGE.
  • Odborne zdatná sieť všade vo svete.

 

Leták s ponukou EXCHANGE na stiahnutie TU