Aktuality


 

30.03.2020

COVID 19 - OPATRENIA A ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN V SERVISNEJ SIETI

Prinášame niekoľko dôležitých informácií pre zabezpečenie bezproblémového výkonu práce v našich truck centrách pre zabezpečenie maximálnej prevádzkyschopnosti vozidiel našich zákazníkov.


Truck Centrá na celom Slovensku

Až do odvolania nie je možné prijímať akékoľvek návštevy, s výnimkou zákazníkov s nahlásenými vozidlami do servisu, preberanie vozidiel a zákazníkov vyzdvihujúcich si vopred objednané náhradné diely.


Vstup do priestorov servisu

Vstup do budovy Truck Centier je povolený len s ochranou nosa a tváre.
Vstup bude obmedzený na max.2 osoby naraz za dodržiavania predpísaného odstupu minimálne 3 m.
Miestnosti pre vodičov a sprchy budú uzatvorené.
Žiadame dodržiavanie hygienických pravidiel – v servisných priestoroch sú dostupné dezinfekčné prípravky na ruky.


Servis vozidiel

Služby   spojené    so   servisovaním  vozidiel   poskytujú truck centrá od 1.4.2020 v skrátených otváracích hodinách, a to v pondelok až sobotu od 7:30 do 18:00 hod. V nedeľu sú prevádzky zatvorené.
Servis vozidiel je potrebné nahlásiť vopred, a to telefonicky alebo e-mailom.
V dohodnutom termíne pristavte vozidlo do servisu, odovzdajte kľúče prijímacím technikom a z bezpečných dôvodov je potrebné zdržiavať sa mimo budovy, resp. v priestore určenom na čakanie.
Prijímací technik vás bude informovať o čase vyzdvihnutia vášho vozidla.
Vstup zákazníkov do servisnej dielne je v tomto období zakázaný.

Ak budete potrebujete pomoc alebo asistenciu aj mimo pracovných hodín, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom nonstop telefónnych čísel:

Truck Center Nové Zámky:  0911 037 380
Truck Center Poprad:  0910 835 658
Truck Center Prešov:  0911 672 464
Truck Center Senec:  0903 244 591
Truck Center Topoľčany:  0911 738 578
Truck Center Zvolen:   0903 708 101
Truck Center Žilina:  0911 139 001

Predaj náhradných dielov (ND)

Objednávku ND si vopred dohodnite s personálom servisu, a to telefonicky alebo e-mailom.
Tovar bude pre vás pripravený k odberu v dohodnutom termíne


Predaj nákladných vozidiel

Náš obchodný tím pracuje z domu a požiadavky svojich zákazníkov vybaví „na diaľku“, a to mailom alebo telefonicky. Návšteva zákazníka bude vopred dohodnutá.


Odovzdávanie nákladných vozidiel

Odovzdanie vozidiel bude vopred dohodnuté so zákazníkom telefonicky alebo mailom. Pripravíme všetky potrebné dokumenty, aby celý proces prebehol čo najefektívnejšie.

 

Prijatými vyššie uvedenými opatreniami sme pripravení zabezpečiť služby, ktoré vám pomôžu udržať chod vašej spoločnosti.

tím Volvo Group Slovakia, s.r.o.