Aktuality


 

25.09.2019

RENAULT TRUCKS OCENENÁ CERTIFIKÁTOM „GOLD“ ECOVADIS

Značka Renault Trucks opäť získala certifikát „Gold“ udelený nezávislým orgánom Ecovadis za splnenie svojich záväzkov v oblasti spoločenskej zodpovednosti.Pokiaľ ide o CSR rating, značka Renault Trucks si udržala pozíciu medzi najlepšími spoločnosťami a druhý rok po sebe získala certifikát Ecovadis „Gold“.

K najvyššiemu oceneniu nezávislej organizácie EcoVadis udeľovanej práve spoločnosti Renault Trucks prispelo množstvo faktorov, medzi ktoré patria:

- 100% energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú využíva na prevádzku svojich priemyselných a obchodných centier vo Francúzsku;
- zavedenie prísnych pravidiel na odstránenie diskriminácie;
- zintenzívnené opatrenia na zvýšenie informovanosti o protikorupčných pravidlách a ochrane údajov o zamestnancoch a zákazníkoch;
- zavedenie kódexu správania dodávateľa.

Nezávislá organizácia EcoVadis analyzuje približne 45 000 medzinárodných spoločností podľa 21 ukazovateľov rozdelených do štyroch kategórií, a to životné prostredie, férové pracovné podmienky, obchodná etika a trvalo udržateľné obstarávanie.