Aktuality


 

10.04.2015

FRANCÚZSKA POŠTA TESTUJE NÁKLADNÉ VOZIDLO MAXITY S VODÍKOVÝM PALIVOVÝM ČLÁNKOM

Francúzska pošta a Renault Trucks vyvíjajú úsilie v oblasti ochrany životného prostredia

Renault Trucks a Francúzska pošta pokračujú vo svojom úsilí v oblasti udržateľného rozvoja a ako prví v Európe plánujú zaviesť do skúšobnej prevádzky elektrické vozidlo s predlžovačom dojazdu, ktorý funguje na báze vodíku. Dojazd tohto modelu Maxity Électrique s hmotnosťou 4,5 tony sa tak zvýši na 200 kilometrov a po dobu jedného roka bude testovaný v reálnych prevádzkových podmienkach v meste Dole (Jura).

Renault Trucks v spolupráci s Francúzskou poštou ako prvý v Európe testuje model Maxity Électrique s palivovým článkom fungujúcim na báze vodíka. Tento palivový článok vyvinutý spoločnosťou Symbio FCell zdvojnásobuje dojazd vozidla. Tento rok trvajúci test umožní spoločnosti Renault Trucks preskúmať celý potenciál vodíkovej technológie v reálnych prevádzkových podmienkach. „Toto vozidlo nevydáva žiadny rušivý zvuk a vypúšťa len vodnú paru. Dojazd 200 kilometrov z neho robí ideálne vozidlo pre každodenný rozvoz v mestskom a prímestskom prostredí“, vysvetľuje Karine Forien, riaditeľka stratégie v oblasti energetickej účinnosti u Renault Trucks, „naším cieľom je prostredníctvom tohto projektu podporiť európske metropoly v ich úsilí o obmedzenie emisií hluku a škodlivín. S týmto cieľom testujeme inovatívne vozidlá s nulovými emisiami, ktoré sa čoskoro stanú pre našich zákazníkov ekonomicky dostupné.“

Pre Francúzsku poštu, ktorá v súčasnosti prevádzkuje najväčší vozový park elektrických vozidiel, je táto skúšobná prevádzka ďalšou z radu už realizovaných projektov zameraných na predlžovanie dojazdu jej vozidiel. Už takmer pred rokom Francúzska pošta v rámci zberu a rozvozu listov a balíkov poštovými doručovateľmi vo Franche-Comté testovala vlastné vozidlá poháňané vodíkom. „Vodík sa dnes ukazuje ako efektívne riešenie pre rozšírenie možností na náročnejších trhoch a predĺženie dojazdu elektrických vozidiel. Všeobecne povedané, vývoj v oblasti ukladania energie pomocou vodíka je nepostrádateľným prvkom procesu zmien v spôsobe získavania a využívania energie“, vysvetľuje Frédéric Delaval, technický riaditeľ divízie Služby-Pošta-Balíky.

Spoločnosť Renault Trucks predpripravila svoje vozidlo Maxity Électrique s hmotnosťou 4,5 tony na inštaláciu palivového článku, ktorý bol vyvinutý a integrovaný do vozidla v spolupráci so spoločnosťou Symbio FCell. Vďaka energii dodávanej palivovým článkom sa priemerný dojazd Maxity Électrique cca 100 km predĺži o ďalších 100 km. „Elektromotor je pri jazde napájaný dvoma doplňujúcimi zdrojmi energie. Palivový článok umožňuje dosiahnuť maximálny výkon 20 kW a ďalší potrebný výkon dodajú batérie. V prípade potreby umožňuje palivový článok počas státia dobitie batérie“, spresňuje Christophe Vacquier, manažér projektu. Teplo vydávané palivovým článkom sa využíva na vykurovanie kabíny, čím sa obmedzuje spotreba energie z batérií a tým sa predlžuje ich životnosť. Christophe Vacquier tiež pripomína princíp fungovania palivového článku: „Tvorba vody zo vzdušného kyslíka a vodíka uloženého v zásobníkoch produkuje elektrickú energiu a teplo podľa obráteného princípu elektrolýzy vody.“

Podpisom tejto zmluvy spájajú Francúzska pošta a Renault Trucks svoju snahu o rozvoj dopravy na vodíkový pohon vo Francúzsku. Tak ako v prípade vozidiel na elektrický pohon sa ani rozvoj využívania vodíkového pohonu nezaobíde bez úzkej spolupráce výrobcov, používateľov a politických subjektov.