Aktuality


 

26.06.2019

ÚSPECH SLOVENSKÉHO TÍMU V MEDZINÁRODNOM FINÁLE SÚŤAŽE RTEC 2019

tretie miesto

Tretí ročník RTEC, súťaž pre zamestnancov popredajných služieb Renault Trucks pozná svojich víťazov. 24 najlepších tímov sa stretlo na medzinárodnom finále, ktoré sa konalo
v Lyone.
Na stupienky víťazov sa prebojovali tímy z Rakúska, Španielska
a zo Slovenska. Špeciálne ocenenie za tímového ducha dostal tím
z Belgicka.

24 najlepších tímov vybratých spomedzi 1 421 zaregistrovaných tímov si zmeralo sily v boji v medzinárodnom finále súťaže RTEC (Road to Excellence Championship) v Lyone,
v meste, kde bola značka Renault Trucks založená.

Na konci zápolenia v teoretických testoch a praktických úlohách v reálnom prostredí vzišiel ako najlepší rakúsky tím pod názvom Thaur a získal ocenenie  "Najlepší tím popredajných služieb Renault Trucks".

Španielsky tím 8 Barreiros Truck vyhral druhé miesto a na treťom mieste sa umiestnil slovenský tím pod názvom No.1 z Truck Centra Zvolen v zložení: Ján Kružliak, Ladislav Pliška, Marián Kucbel, Mikuláš Fajčík s technickou podporou Ottom Mašekom a vedúcim tímu Petrom Kováčom.

Každý tím bol zložený zo 4 zamestnancov popredajných služieb z rôznych servisných oblastí a ich úlohou bolo vypracovať 5 teoretických testov vrátane teórie z komplexnej údržby vozidla a vykonať reálnu opravu technického problému vozidla, ktorá mala potvrdiť ich technické zručnosti.

Výkony jednotlivých družstiev boli sledované a hodnotené odbornou porotou, zloženou
z expertov značky Renault Trucks z celého sveta. Zároveň bola hodnotená aj úroveň spolupráce v rámci tímu, schopnosť pracovať efektívne, aby sa zhodnotili výkony každého jednotlivca v prospech celkového výkonu tímu, počas vymedzeného časového limitu.