Aktuality


 

27.04.2020

RENAULT TRUCKS PRIPRAVUJE POSTUPNÉ A BEZPEČNÉ OBNOVENIE VÝROBY

závody vO francúzsku

Dezinfekcia strojov, pracovných stanovíšť a pracovného náradia, nosenie ochranných rúšok, rukavíc
a kombinézy, pravidlá bezpečnej vzdialenosti, organizovaný pohyb v spoločných priestoroch. Výroba vozidiel Renault Trucks, ktorá bola prerušená od 18.marca sa pripravuje
na postupné bezpečné opätovné spustenie za prísnych bezpečnostných opatrení so zreteľom na  maximálnu ochranu zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov.

Aj napriek dočasnému prerušeniu výroby značka Renault Trucks počas celého tohto obdobia vytrvalo ponúkala služby svojim zákazníkom a hľadala riešenia ako pomôcť: či už dodávaním náhradných dielov alebo opravami nákladných vozidiel. Renault Trucks si uvedomuje svoju dôležitú úlohu v zabezpečovaní kontinuity životne dôležitých služieb pre celú spoločnosť, najmä pre dopravu a zásobovanie základnými potrebami, liekmi a potravinami.

Renault Trucks plánuje obnoviť všetky svoje výrobné aktivity. Od 22. apríla 2020 počnúc motorárňou Venissieux v Lyone sa bude postupne obnovovať výroba v závodoch vo Francúzsku. Ostatné francúzske výrobné závody Renault Trucks, v Bourg-en-Bresse a Blainville-sur-Orne, by mali postupne nabiehať na  obnovenie svojej činnosti v nasledujúcich týždňoch. Obnovenie výroby sa plánuje na minimálnom dennom množstve. Navyšovanie produkcie bude pozvoľné, rozloží sa do niekoľkých týždňov v súlade s požiadavkami zákazníkov a schopnosťou dodávateľov zásobovať výrobu komponentmi a v súlade s ostatnými závodmi spoločnosti Volvo Group.

Obnovenie činnosti bude podmienené zavedením zvýšených opatrení na ochranu zdravia v každom závode po odsúhlasení s odbormi a zástupcami zamestnancov. Závodní lekári navrhli presné trasy, po ktorých sa zamestnanci musia presúvať zo šatne na svoje pracovisko s cieľom čo najviac eliminovať riziko kontaktu s vírusom.

S úplným obnovením činností môžeme rátať len vtedy, ak budú dodržané prísne zdravotné a bezpečnostné podmienky – nie je tu priestor na žiadne kompromisy. Z tohto dôvodu plánujeme pozvoľné obnovenie prevádzky vrátane obdobia, počas ktorého budeme testovať všetky zavedené opatrenia na ochranu zdravia vo výrobe, ale aj v skladoch a logistike. Následne môžeme plánovať postupné navyšovanie výrobných kapacít, “ vysvetľuje Bruno Blin, prezident značky Renault Trucks.

Opatrenia, ktoré zavádza Renault Trucks vo svojich závodoch:

  • Bezpečná vzdialenosť a používanie ochranných prostriedkov.
  • Povinné používanie rúšok.
  • V častiach výroby, kde nie je možné dodržať odstup, používanie respirátorov typu FFP2 s okuliarmi alebo štítmi a rukavicami.
  • Ponechanie otvorených dverí (okrem únikových východov), na obmedzenie kontaktu s kľučkami.
  • Čistenie pracovných staníc, pracovných nástrojov, logistického vybavenia, šatní a jedální.
  • Organizovanie pohybu vo všetkých spoločných priestoroch, šatniach, na chodbách a v jedálňach, predĺženie otváracích hodín a obmedzenie počtu ľudí v prevádzkach v danom čase.
  • Zavedenie špeciálneho zasadacieho poriadku v prostriedkoch firemnej dopravy, aby sa zaručil dostatočný priestor medzi cestujúcimi.

 

Pre zamestnancov oddelení predaja, výskumu a vývoja bude spoločnosť naďalej odporúčať prácu z domu.

Vedenie značky Renault Trucks paralelne skúma požiadavky zákazníkov, predajcov a dodávateľov nadstavieb a analyzuje trendy na jednotlivých trhoch s cieľom nastaviť optimálne objemy výroby pre nadchádzajúce obdobie.