Aktuality


24.10.2014

OPTIFUEL CHALLENGE - INTERNATIONAL FINAL NICE 2014

Voľba najlepšieho eko-vodiča!

Už niekoľko mesiacov brázdi európske cesty 10 vozidiel T Optifuel v rámci miestnych kvalifikácií na Optifuel challenge 2014. Na 66 podujatiach v 15 krajinách sa podieľalo 1275 firiem a 6000 vodičov!

Teraz prišiel čas na voľbu najlepšieho eko-vodiča medzinárodného finále Optifuel Challenge 2014, ktorý preukáže svoje kvality za volantom vozidla vyhláseného za „medzinárodný kamión roku 2015“.

Finále sa uskutoční v čase od 28. do 30. októbra 2014 v Nice vo Francúzsku.

28 najlepších vodičov z malých aj veľkých firiem bude dokazovať svoje zručnosti v ekologickej jazde najskôr v kvíze a následne počas 45 minútovej vodičskej skúšky na bežnej vozovke.

Optifuel Challenge International Final Nice 2014Víťazom sa stane vodič, ktorý dosiahne najlepšiu spotrebu paliva, najlepší čas a súčasne dokáže optimálne využívať technológie vozidla. Pri rozhodovaní o najlepších využijeme softvér na analýzu spotreby paliva Optifuel Infomax!

Všetci účastníci budú za podpory a povzbudzovania svojich nadriadených a svojich predajcov hrdo reprezentovať svoju krajinu!

Privíta ich tím Renault Trucks: 10 promotérov, ktorí ich budú sprevádzať počas vodičskej skúšky, 6 rozhodcov, ktorí budú analyzovať výsledky a vysvetľovať vodičom ich jazdný štýl a experti, ktorí ich budú informovať o vozidlách a príslušných novinkách, o službách a v neposlednom rade o inováciách.

Víťazi budú za svoj vynikajúci výkon odmenení, v prípade najlepšieho medzinárodného eko-vodiča poukazmi na nákup v hodnote 8000 € (zodpovedá sume, ktorú vodič ušetrí svojej firme v priemere za 4 roky) a v prípade jeho šéfa prenájmom vozidla T Optifuel (all inclusive) na jeden rok.

Všetkým želáme veľa šťastia a nech zvíťazí ten najlepší!