Aktuality


 

10.10.2018

OPTIFUEL LAB 3

ZNÍŽENIE SPOTREBY PALIVA O 13%

Renault Trucks pokračuje vo svojom výskume v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti dieselových nákladných vozidiel. S laboratórnym modelom Optifuel Lab 3, ktorý bol vyvinutý v rámci projektu FALCON, si francúzsky výrobca kladie za cieľ znížiť spotrebu paliva jazdnej súpravy
o 13%. Optifuel Lab 3 spája technológie vychádzajúce z aerodynamiky, valivého odporu, asistenta riadenia, riadenej spotreby energie vozidla a pohonnej sústavy.

Cieľom laboratórneho prototypu Optifuel Lab 3 je dosiahnutie nižšej spotreby paliva
o 13% v porovnaní so štandardným modelom Renault Trucks T a návesom. Konzorcium partnerov Renault Trucks, Faurecia, Michelin, Total, FRUEHAUF, Wezzoo, Benomad, Styl'Monde, Polyrim, Enogia, IFP Énergies nouvelles, École centrale de Lyon (LMFA)
a IFSTTAR (LTE ; LESCOT) spojilo svoje síly a inovatívne technológie pri realizácii projektu FALCON (Flexible & Aerodynamic Truck for Low CONsumption), ktorý vybrala francúzska investičná banka BPI France, na základe výzvy k predloženiu projektov 23. Medzirezortného fondu FUI, pre financovanie z verejných zdrojov.

Technologický vývoj Optifuel Lab 3 sa zameriava na optimalizáciu aerodynamiky ťahača
a návesu, pneumatík s nízkym válivým odporom, prediktívneho riadenia spotreby energie vozidla a na vylepšenie hnacej sústavy.

Optimalizácia aerodynamiky celej jazdnej súpravy ťahač – náves

Významným zlepšením aerodynamiky súpravy je snaha dosiahnuť výraznú úsporu paliva vďaka pripojeniu návesu s premenlivou geometriou. Náves vyvinutý spoločnosťou  FRUEHAUF v spolupráci so společnosťou  Styl’Monde, ktorá dodala jeho ochranné kryty a nesie označenie „adaptívny“, by mal byť schopný, vďaka integrovanému riadiacemu systému a senzorom, prijať automaticky optimálny tvar využitím voľného nákladného priestoru.

Aerodynamika ťahača bude vylepšená nahradením bočných zrkadiel kamerami a novo navrhnutým stĺpikom kabíny v tvare A na základe doktorandskej práce vyhotovenej
v laboratóriu Fluid and Acoustic Mechanics Laboratory z  École Centrale v Lyone. Obtekanie vzduchu bude optimalizované predlžením prednej časti, spodnej časti dverí a úpravou podbehov kolies. Medzi nápravové kryty budú tiež predlžené a vyrobené z flexibilného materiálu dodaného spoločnosťou Polyrim, rovnako ako bočné ochranné kryty
pre zaisteníe prepojenia medzi ťahačom a návesom.

Pneumatiky s nízkym válivým odporom

Pri jazde na dlhé vzdialenosti tvorí válivý odpor pneumatík približne 25% spotreby paliva.  Spoločnosť Michelin vyvinula pre tento laboratórny prototyp pneumatiky s nízkým válivým odporom a to integráciou inovativnych technologií z výskumných projektov. Renault Trucks a Michelin budú tiež využívať údaje získané zo snímačov, ktoré sú montované priamo v pneumatikách.

Prediktivna funkcia asistencie hospodárnej jazdy a riadenej spotreby energie vozidla

Navigačné a dopravné informace (Benomad), meteorologické údaje (Wezzoo) a informácie o pneumatikách (Michelin) z Optifuel Lab 3 budú využívané pre optimalizovanú prediktívnu rýchlosť a vylepšenie termiky chladiaceho systému.  Tento najnovší systém bude vybavený novými akčnými členmi, ktoré prevádzajú informačnú časť procesu na technickú,
pre maximálnu úsporu energie.

V rámci vývoja bude testované nové rozhraní „Človek – stroj“, vyvinuté v partnerstve s IFSTTAR, ktoré vodičovi poskytne úsporný, efektívny a užívateľsky jednoduchý asistenčný systém.

Okrem toho bude riadenie alternátora ešte inteligentnejšie, aby sa optimalizovala rovnováha medzi výrobou elektrickej energie a spotrebou paliva motora.

Optifuel Lab 3 sa zameriava tiež na funkčnosť systému s duálnymi batériami, ktorá by mala prispieť k významnému zníženiu hmotnosti, ponúknuť vyšší výkon pri studenom štarte pre štartovaciu batériu a zvýšiť kapacitu a životnosť batérie.

Pohonná sústava – mazivá s nízkou viskozitou a Rankinov systém rekuperácie tepla

Celá pohonná sústava bude ťažiť z novej generácie mazív s nízkou viskozitou pre zníženie trenia vyvinutých spoločnosťou Total.

V rámci projektu bude testovaná výkonnosť na skúšobných stoliciach a budú vyvinuté dve integračné štúdie pre dva typy architektúry systému rekuperácie tepla, ktorý funguje na základe Rankinovho termodynamického cyklu. Tento výskum vedie spoločne Renault Trucks, Faurecia, IFPEN a Enogia.

Renault Trucks a jeho partneri si stanovili za cieľ dosiahnuť nižšiu spotrebu paliva o 13% na trase typickej pre diaľkovú prepravu.  Optifuel Lab 3 začne prvé testy na cestách v roku 2019 a hodnotenie úspory spotreby paliva prebehne v roku 2020.