Aktuality


 

15.05.2017

RENAULT TRUCKS A EMLYON BUSINESS SCHOOL

OZNÁMILI OTVORENIE OBCHODNEJ ŠKOLY V OKTÓBRI 2017

Renault Trucks a Emlyon Business School sa spojili s cieľom otvoriť obchodnú školu, ktorá začne svoju prevádzku dňa 2.októbra 2017. Každoročne sa 15 ľudí, muži aj ženy, pripoja k sendvičovému kurzu, ktorý sa bude striedať medzi Emlyon Business School a sieťou Renault Trucks. Na konci jednoročného tréningového obdobia sa učňom ponúkne stála pracovná zmluva v rámci distribučnej siete Renault Trucks. Na základe modelu „Spoločnosť a jej jadro“, ktorý vytvorila skupiny Adecco Group a Emlyon Business School, aby sa preklenula medzera medzi školami a spoločnosťami, je toto partnerstvo súčasťou globálneho partnerského programu skupiny Volvo smerom k ďalšiemu vzdelávaniu.

Renault Trucks obchodná škola otvorí svoje dvere dňa 2.októbra 2017, a to v spolupráci s Emlyon Business School. S vyučovacím programom, ktorý spoločne riadia spoločnosti Renault Trucks a Emlyon Business School, sa 15 mladých francúzsky hovoriacich učňov pripravuje na tréning v metódach predaja a obchodnej stratégie aplikovanej na priemyselné vozidlá. Sendvičový kurz bude trvať jeden rok, pričom každý jeden týždeň bude na Emlyon Business School, ďalší týždeň na pôde Renault Trucks, no a každý tretí týždeň v distribučnej sieti Renault Trucks.

"Obchodná škola bola vytvorená v spolupráci s distribučnou sieťou Renault Trucks a pre ňu", vysvetľuje Jean-Claude Bailly, generálny riaditeľ spoločnosti Renault Trucks France. "Snažíme sa ponúknuť inovatívne tréningové riešenia, ktoré uľahčia a zefektívnia našu sieť. Obchodná škola nám umožní integrovať a rozvíjať talenty, ktoré podporia rozvoj Renault Trucks vo Francúzsku." Je určený na dlhodobé partnerstvo a umožní spoločnosti každoročne zamestnať 12 až 15 predajných poradcov, ktorí sú špeciálne vyškolení na splnenie očakávania zákazníkov. .

Nábor účastníkov bude zastrešovať Spring – Adecco Group, ktorá predbežne vyberie kandidátov, uskutoční testy osobnosti a rozhovory. Náborové stretnutia sa budú konať v Lyone 7. a 27.júna, v Paríži 12.júna a v Bordeaux 22.júna 2017.

V priebehu celoročného trvania zaškolenia budú študenti zamestnávaní na dočasné pracovné zmluvy a koncom roka si prevezmú trvalé pracovné zmluvy v rámci siete Renault Trucks.

Partnerstvo medzi Renault Trucks a Emlyon Business School je súčasťou programu globálneho partnerstva skupiny Volvo ohľadom ďalšieho vzdelávania, „the Academic Partner Program“, ktorý je zameraný na nábor talentov, výskum a školenie.

Emlyon Business School
Emlyon Business School bola založená v roku 1872 a každoročne prijíma 5,100 študentov, ktorí tvoria viac ako 80 národností a 5,500 riaditeľov spoločností a zamestnancov za účelom ďalšieho vzdelávania. Škola sa môže pochváliť trojnásobnou akreditáciou (AACSB, EQUIS, AMBA) – označovanie kvality pripisované iba 1% obchodných škôl. Emlyon má 5 celosvetových univerzít (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Šanghaj a Paríž), a sieť 156 medzinárodných akademických partnerov a je hostiteľom 29,000 absolventov v 118 krajinách.
Emlyon Business School bola jednou z prvých škôl v Európe, ktorá vytvorila inkubátor. Od svojho založenia v roku 1984, školský inkubátor podporil vytvorenie 1,250 podnikov, ktoré vytvárajú viac ako 12,000 pracovných miest.
www.em-lyon.com

Spring– Adecco Group
Spring France je poradenská kancelária, ktorá sa špecializuje na nábor dočasných riadiacich pracovníkov a technikov v skupine Adecco. Vďaka 35 pobočkám v celej krajine a viac ako 220 špecializovaným konzultantom najlepšie reaguje na náborové potreby svojich 3,000 zákazníkov, a to na miestnej i národnej úrovni. Tímy stretávajú ročne takmer 100,000 kandidátov.
Viac informácií nájdete na: www.springfrance.com