Aktuality


 

23.01.2020

POSILNENIE ZASTÚPENIA RENAULT TRUCKS NA EURÓPSKOM TRHU

Renault Trucks na európskych trhoch implementuje novú stratégiu spoločnosti Volvo Group – vytvorenie samostaných obchodných oddelení značiek Renault Trucks a Volvo Trucks.
Organizácia a poskytovanie služieb servisnej siete ostáva nezmenená, značky budú naďalej pokračovať v spolupráci vrámci svojich duálnych servisných centier.

Nová organizačná štruktúra

Po rokoch sa spoločnosť opäť vracia k organizačnej štruktúre, na čele ktorej stojí generálny riaditeľ výhradne pre zákazníkov konkrétnej značky.
Novým generálnym riaditeľom značky Renault Trucks pre Českú republiku a Slovensko sa s účinnosťou od 1.1.2020 stal Pierre Jean Verge Salamon. Cieľom je v prvom rade spokojnosť zákazníkov a plnohodnotné rozvíjanie potenciálu značky. Renault Trucks je obchodným partnerom, ktorý je so svojimi zákazníkmi v úzkom kontakte a ponúka im pomocnú ruku v biz- nise. Vytvára stabilné a užívateľsky prívetivé technológie a ekonomické riešenia, ktoré sú navrhnuté so zreteľom na ich každodenné potreby s podporou silnej globálnej skupiny Volvo.

Servisné centrá

Fungovania servisných centier na Slovensku sa vytvorenie samostaných obchodných oddelení značiek nedotkne. Vďaka spoločnej servisnej sieti sa podľa prieskumov za posledné roky zvýšila spokojnosť zákazníkov značky.

Nový vietor do plachiet

Naše vozidlá sú praktické, výkonné a pohodlné. Chceme budovať s našími zákazníkmi ešte silnejšie a hlavne dlhotrvajúce vzťahy. Sme pripravení vypočuť si ich potreby a očakávania, na ktoré chceme reagovat inovatívnou ponukou riešení a služieb. Zameriame sa dôkladne na kom-plexnú ponuku, ktorá bude zahŕňať nielen nákup vozidla alebp ponuku servisných služieb, ale sledovanie nákladov počas celej životnosti vozidla. Chceme zákazníkov presvedčiť, že rozhodnutie sa pre značku Renault Trucks bolo tou správnou voľbou,“ hovorí nový generálny riaditeľ značky.

Pre Pierre Jean Verge Salamona sú najväčšou výzvou v novej funkcii ľudia. Všetko je totiž o ľuďoch. Môžete mať všetko na svete, ale ak okolo seba nemáte tých správnych ľudí, nemôžete sa nikam posunúť. Náš biznis je o ľuďoch – od mechanikov, cez prijímacích technikov, obchodníkov až po manažment. Všetci naši ľudia by mali poznať a rozumieť naším víziám a cieľom. Iba s motivovanými a zapálenými kolegami, môžeme dosiahnuť ciel, ktorým je pre nás spokojný zákazník. On y va  - Pusťme sa do toho! “

Pierre Jean Verge Salamon (46) pôsobí vo Volvo Group už viac ako 15 rokov, Prevažnú časť kariéry strávil na ázijskom kontinente na rôznych manažérskych pozíciách pre značky Renault Trucks, Volvo Trucks a UD Trucks v Thajsku, Indonézii, Indii a naposledy v Japonsku. Narodil sa v Kanade, ale vyrastal vo francúzskom meste Toulouse. Jeho veľkým koníčkom je rugby, ktorému sa aktívne venoval takmer 25 rokov. Je ženatý a s manželkou Celine a vychováva tri deti Mathildu (16), Lazara (13) a Horaca (6). S rodinou žije v Prahe.

Profesný životopis:
2004 – 2007 – Sales Manager Renault Trucks pre nadstavbárov
2007 – 2008 – Sales Manager Renault Trucks Honkong, Tchajwan, Vietnam a Indonézia
2008 – 2011 – Sales and Marketing Manager Renault Trucks & Volvo Trucks & UD Trucks Indonézia
2012 – 2015 – General Manager Renault Trucks & Volvo Trucks & UD Trucks, Indonézia
2015 – 2016 – General Manager Volvo Trucks India
2017 – 2019 – Senior Vice President International Sales UD Trucks so sídlom v Japonsku, vrátane trhov v Austrálii, v Singapure, v Honkongu,  v Južnej Afrike, na Novom Zélande a Blízkom východe