Aktuality


 

19.06.2017

RENAULT TRUCKS: NOVÉ DEMO VOZIDLO S NÍZKOU SPOTREBOU PALIVA A EMISIAMI CO2

Spoločnosť Renault Trucks pokračuje vo výskume zlepšovania energetickej účinnosti nákladných vozidiel.

Spoločnosť Renault Trucks pokračuje vo výskume zlepšovania energetickej účinnosti nákladných vozidiel. Projekt FALCON sa zameriava na vývoj kompletnej kombinácie pre ťažký náklad, aby demonštrovala ambície a potenciál na zníženie spotreby paliva a tým aj emisií CO2 prostredníctvom inovatívneho dizajnu.

Nižšia spotreba paliva je základom pre vývoj vozidiel Renault Trucks, ktoré sú považované za zdroj zisku prepravných spoločností. V súlade s projektami Optifuel Lab 1 a Optifuel Lab 2, a nedávnym projektom Urban Lab 2 so zapojením distribučných  vozidiel, spoločnosť Renault Trucks teraz podniká vývoj novej experimentálnej kombinácie, ktorej cieľom je spotrebovať o 13 % menej paliva ako štandardná súprava ťahaná  Renault Trucks T.

Projekt FALCON (Flexible & Aerodynamic Truck for Low CONsumption – Flexibilné a aerodynamické vozidlo s nízkymi nákladmi) je vedený spoločnosťou Renault Trucks s konzorciom partnerov, ktoré zahŕňajú spoločnosti Faurecia, Michelin, Total, Fruehauf, Wezzoo, Benomad, Styl'Monde, Polyrim, Enogia, IFPEN, École centrale de Lyon (LMFA) a IFSTTAR (LTE; LESCOT). Projekt získava finančnú podporu od štátu prostredníctvom fondu FUI Regions fund.

Technický vývoj je cielený na dosiahnutie maximálnej návratnosti investícií pre prevádzkovateľa v priebehu dvoch rokov za bežných prevádzkových podmienok s cieľom začať výrobu v strednodobom horizonte. Vývoj sa zameriava na optimalizovanú aerodynamiku súpravy ťahača s návesom, v kombinácii s pneumatikami s nízkym valivým odporom a prediktívnym energicky úsporným vybavením a funkciami na riadenie paliva.  Súčasťou je vylepšený pohon s využitím nového systému Rankine na regeneráciu tepla a optimalizovaných mazacích prostriedkov. S výnimkou systému Rankine je táto technológia vyvíjaná tak, aby bola integrovaná do demo vozidla a testovaná v reálnych podmienkach koncom roka 2018.

Projekt Falcon, ktorý má byť ukončený v roku 2020, ponúka spoločnosti Renault Trucks nové laboratórium na kolesách nielen na posudzovanie technológií zameraných na ďalšie znižovanie spoteby paliva pre súpravy, ale aj prípravu na požiadavky budúcich predpisov, v rámci EU, o emisiách CO2 pre ťažké nákladné vozidlá, spolu s ich objemom, rozmermi a prenumatikami.