Aktuality


 

07.02.2017

RTEC 2017

SÚŤAŽ POPREDAJNÝCH TÍMOV RENAULT TRUCKS

Tento ročník súťaže popredajných tímov Renault Trucks RTEC práve odštartoval! 5242 účastníkov zo 49 krajín sa stretne do konca apríla v sérii teoretických testov. Najlepšie tímy následne čaká v máji 2017 veľké medzinárodné finále v Lyone. Cieľom tejto súťaže je rozvíjať zručnosti a know-how distribučnej siete Renault Trucks v oblasti popredajných služieb.

Druhý ročník súťaže popredajných tímov RTEC  (Road to Excellence Championship – cesta k dokonalosti), ktorý práve odštartoval, je otvorený celej medzinárodnej distribučnej a servisnej sieti Renault Trucks.

5242 účastníkov, tvorí 1442 tímov zo 49 krajín, ktoré sa registrovali do súťaže s cieľom získať titul „Najlepší popredajný tím Renault Trucks.“ RTEC si kladie za cieľ zvyšovať know-how siete Renault Trucks prostredníctvom celosvetovej súťaže, v ktorej sa stretnú tí najlepší odborníci z popredajných služieb. Mimo samotnej súťaže, ktorej sa tímy zúčastnia a bojujú o o najlepší výsledok, je RTEC rovnako príležitosťou k posilneniu tímového ducha, zmeraniu si znalostí medzi jednotlivými krajinami a k výmene skúseností tak, aby boli zákazníkom Renault Trucks poskytované o najlepšie popredajné služby.

„RTCE podčiarkuje kvalitu a vysokú úroveň technických školení v rámci siete Renault Trucks, všade na svete. Tento druhý ročník sa ukázal byť výnimočný, pretože sa do neho prihlásilo 2,5 krát viac účastníkov ako do premiérovej minuloročnej súťaže.“, vysvetľuje Gilles Clément, VP popredajných služieb Renault Trucks. Súťaž je rozdelená na tri časti: dve teoretické kolá a záverečný praktický test. Súťažné tímy musia najskôr vyplniť sériu teoretických testov s 35 otázkami, ktoré preveria ich technické zručnosti, znalosti o nástrojoch a postupoch Renault Trucks, ale aj postupy pri rokovaní so zákazníkmi. Na základe výsledkov týchto teoretických testov sa 24 najlepších tímov stretne v máji 2017 vo veľkom medzinárodnom finále v Lyone, kolíske francúzskeho výrobcu nákladných vozidiel. Finalisti sa stretnú v záverečnom praktickom teste v reálnych podmienkach v servisných dielňach značky Renault Trucks.