Aktuality


 

03.07.2020

Dohoda o spolupráci so spoločnosťou Indra v oblasti recyklovania

Renault Trucks zintenzívňuje svoj prechod na obehové hospodárstvo a spolu so spoločnosťou Indra buduje sieť na recykláciu a opätovné využitie dielov nákladných vozidiel. Obaja partneri pripravujú projekt na rok, výsledky štúdie budú predstavené na jeseň.

Bruno Blin, prezident spoločnosti Renault Trucks a Loïc Bey-Rozet, výkonný riaditeľ spoločnosti Indra Automobile Recycling, podpísali 2. júla dohodu, v ktorej stanovujú podmienky spolupráce medzi výrobcom nákladných vozidiel a špecialistom na recykláciu automobilov pri vytváraní siete pre recykláciu, opätovné použitie a regeneráciu častí nákladných vozidiel. Obaja partneri dokončujú jednoročnú štúdiu, ktorá bola vykonaná s finančnou podporou ADEME a pomocou spoločnosti CIDER Engineering, partnera spoločnosti Indra, ktorý sa špecializuje na demontáž ťažkých zariadení.

Cieľom štúdie je identifikovať kľúčové faktory a kritériá potrebné na vytvorenie takéhoto typu komerčne orientovanej siete. Podrobná analýza trhu, distribučných schém a metód na demontáž nákladných vozidiel umožní výrobcovi a špecialistovi na recykláciu vozidiel predložiť kompletné závery a návrhy riešení ADEME v októbri 2020.

Od júla začne Renault Trucks a Indra Automobile Recycling  recyklovať nákladné vozidlá vo väčšom rozsahu. Päť stredísk Indra Automobile Recycling prevezme na demontáž toto leto 15 vozidiel Renault Trucks.

Po vyčistení a vytriedení sa tieto diely ponúknu zákazníkom prostredníctvom truck centrier Renault Trucks a servisných partnerov. Zvyšný materiál z demontáže bude recyklovaný. Odteraz do konca roka bude v strediskách Indra Automobile Recycling a v truck centrách Renault Trucks demontovaných približne sto nákladných vozidiel, ktoré sa potom recyklujú.

O spoločnosti Indra Automobile Recycling

Indra Automobile Recycling je jedinečný obchodný model založený na sieti 370 centier ELV (End-of-Life Vehicle - vozidlo po dobe životnosti), ktorý pokrýva celých 360 ° recyklácie automobilov. Alchýmia siete spočíva v súlade s európskymi smernicami (dosiahnutie 95% recyklácie hmotnosti vozidla) a efektívnosti siete centier ELV, ktoré sa rýchlo prispôsobujú meniacim sa požiadavkam. Jeho úspech spočíva v zabezpečovaní štyroch hlavných oblastí (správa a distribúcia, správa siete, inžinierstvo a dekonštrukcia) a filozofie vzájomného pôsobenia. Filozofia spoločnosti, odborné znalosti a organizácia ponúkajú nové možnosti rozvoja v odvetví recyklácie automobilov.

O spoločnosti CIDER Engineering

CIDER Engineering je partnerom spoločnosti Indra, ktorá sa špecializuje na demontáž a recykláciu ťažkých zariadení z oblasti dopravy, obrany, manipulácie, železníc, stavebníctva a poľnohospodárstva. Poskytuje komplexné projektové riadenie operácií spracovania jazdených a starých vozidiel, montážnych podskupín a komponentov. Jej odborné znalosti spočívajú v štúdiách, analýzach, hodnotení, demontáži a recyklácii, ako aj v strategickom monitorovaní.