Aktuality


30.01.2017

VÝROBNÝ ZÁVOD V ALŽÍRSKU BUDE MONTOVAŤ RENAULT TRUCKS RAD C A RAD K

Renault Trucks, popredný európsky výrobca nákladných vozidiel v Alžírsku s takmer 40 % podielom na trhu v kategórii 16 ton, práve zahájil výstavbu montážneho závodu SOPROVI v meste Meftah. S cieľom dosiahnuť súlad s novými predpismi v Alžírsku, sa modely vozidiel C a K pre tento trh budú montovať lokálne.

Renault Trucks a Alžírsko udržiavajú silné a dlhodobé vzťahy. V roku 1958, začal Berliet s výrobou kamióna GLR v meste Rouiba a odvtedy, Berliet Trucks, neskôr zmenený na Renault Trucks, nikdy Alžírsko neopustil. Výrobca teraz zohráva hlavnú úlohu so 40 % podielom na trhu vozidiel 16 ton. Spoločnosť Renault Trucks v Alžírsku a jej sieť po krajine zamestnáva takmer 600 ľudí.

Pre dosiahnutie súladu s novými alžirskymi predpismi, budú vozidlá pre tento trh vyrábané a montované v krajine. Renault Trucks a skupina BSF Soukari podpísali dohodu akcionárov o spoločnom podniku v auguste 2016 a výstavba nového závodu sa začala v januári 2017.

Rozloha areálu bude až 24,000 m². SOPROVI výrobná hala sa stavia v meste Meftah, v provincii Blida, v dvoch etapách: v roku 2018 sa vyrobí prvých 1000 vozidiel a v roku 2019 sa kapacita výroby zvýši na 2000 vozidiel ročne, aby sa pokryli požiadavky miestneho trhu. Výrobný závod prinesie takmer 500 nových pracovných miest a bude zameraný prevažne na montáž  Renault Trucks radu C a radu K.

Tento nový výrobný závod v Alžírsku potvrdzuje záväzok Renault Trucks na tomot trhu a je pripravený hrať dlhodobú úlohu v hospodárskom a sociálnom rozvoji krajiny.