Aktuality


 

21.01.2019

Výskumné centrum renault trucks v lyone

Investícia 33 miliónov Eur

Renault Trucks, francúzsky výrobca sídliaci v Lyone, stavia nové ekologické centrum výskumu a vývoja
v St. Priest. Rozlohou bude presahovať 11 300 štvorcových metrov a otvorenie je plánované na prvú polovicu roka 2021.

Tento významný projekt má podporiť už zabehnuté výskumné centrum v Lyone, druhé najväčšie výskumné centrum v skupine Volvo.

Centrum je súčasťou ambiciózneho 5-ročného plánu výstavby Renault Trucks a skupiny Volvo. Cieľom je pripraviť značku na inovácie a sústrediť technických odborníkov pracujúcich pod jednou strechou. Rôzne oddelenia budú pracovať bok po boku v novej budove s cieľom vyvíjať projekty pre Renault Trucks a ostatné značky skupiny.

Úzka spolupráca, zdieľanie poznatkov, plynulosť: základné piliere novej konkurencieschopnejšej organizácie.

S cieľom vytvoriť synergie, podporiť inovácie a zabezpečiť úspech ďalších radov vozidiel Renault Trucks a skupinových produktov bude nové centrum výskumu a vývoja v Saint Priest zamestnávať viac ako 1000 odborníkov (momentálne pracuje viac ako 1400 výskumných inžinierov v Lyone) a stane sa jedným z desiatich najväčších výskumných center vo Francúzsku. Inžinieri a výskumní pracovníci budú pracovať spolu s oddelením nákupu. Cieľom je uľahčiť interakciu medzi zamestnancami a urýchliť validáciu a realizáciu projektov na nových vozidlách vo výrobe.

Úplne nový prístup k organizácii pracovných miest v trojpodlažnej budove bude podporovať medziodvetvovú spoluprácu medzi jednotlivými tímami, ktorá je podľa spoločnosti kľúčová pre úspech projektov a inovácií. Od kancelárií až po  kreatívne ateliéry bola celá budova navrhnutá na podporu inovácií a zdieľanie poznatkov.

Ekodizajn, pohodlie pri práci a optimalizácia nákladov: “100% made in Lyon”

Nová budova bude postavená spoločnosťou ARCHIGROUP, s podporou experta na trvalú udržateľnosť (ETAMINE). Spotrebuje o 25% menej energie ako je požiadavka francúzskej legislatívy. Nové centrum je navrhnuté v súlade s najnovšími odporúčaniami v rámci normy vysokej kvality životného prostredia (NF HQE Environmental Certification for Sustainable Buildings). S cieľom optimalizovať investíciu vo výške 33 miliónov eur na vybudovanie tohto projektu sa zohľadnil celý životný jeho cyklus, a to nielen náklady na nákup, ale aj údržbu, energiu, spotrebný materiál a odpadové hospodárstvo

Dvojročná výstavba začína!

Nové centrum vedy a výskumu sa začne budovať v lete roku 2019 a je reakciou inovatívneho výrobcu na záväzok k efektivite a trvalej udržateľnosti. Dokončenie výstavby je naplánované na prvú polovicu roka 2021.