Aktuality


 

31.05.2017

Výsledky RTEC 2017

Tími z Nemecka, Švajčiarska a Veľkej Británie sa stali najlepšími popredajnými tímami RENAULT TRUCKS

17. máj 2017 sa v Lyone stretlo 24 medzinárodných popredajných tímov Renault Trucks vo finálovom kole súťaže RTEC. Tímom z Nemecka, Švajčiarska a Veľkej Británie patrily stupne víťazov teda prvé, druhé a tretie miesto. Zvláštna cena za nejlepšie tímového ducha zamierila do Turecka.

Druhý ročník medzinárodnej súťaže popredajných tímov RTEC (Road to Excellence Championship – Cesta k dokonalosti) práve skončil. Súťaže sa zúčastnilo 1 421 tímov, 24 najlepších z nich postúpilo do finálového kola, ktoré sa konalo 17. mája v Lyone, rodisku značky Renault Trucks.

V rámci finále čakalo na súťažné tími šesť 45 minutových praktických testov, ktoré sa týkaly kompletnej údržby a opráv vozidla v reálných podmienkach. Tieto praktické skúšky boli veľmi dôkladne pripravené s cieľom otestovať a rozvíjať odborné znalosti tímov v oblasti monitorovania hydraulických systémov riadenia, diagnostiky porúch motora, analýzi oleja, elektrických systémov, certifikácií jazdených vozidiel a aj postup pri riešení nezvyčajne vysokej spotreby zákazníkovho vozidla. Výkony finalistov hodnotila porota tvorená expertmi Renault Trucks z celého sveta. Súčasťou  hodnotenia bola tiež spolupráca v rámci tímu. Schopnosť efektívne spolupracovať a využívať silné stránky každého člena tímu boli nevyhnutné pre splnenie úloh v rámci prideleného času.

Titul „Nejlepší popredajný tím Renault Trucks“ získal zaslúžene tím Renault Trucks Hannover z Nemecka. Pri vyhlasovaní výsledkov prehlásil Volker Thömke, školiteľ Renault Trucks Nemecko, ktorý tím pripravoval: „Som neuveriteľne hrdý na svojich nemeckých kolegov! Ich úsilie a snaha boli ocenené a ja som za to veľmi rád.“

Tímu dílera z Bâle vo Švajčiarsku patrilo druhé miesto. „Som veľmi šťastný a hrdý, že sme sa stali druhým najlepším popredajným tímom Renault Trucks. Tento súťažný  deň bol veľmi motivujúci a určite z neho chceme ťažiť aj naďalej pri našej každodennej práci.“

Tretie miesto obsadil britský tím z Wigan, mesta na severe Anglicka, ktorý sa súťaže zúčastnil už v roku 2015. „V rámci prvného ročníka sa nám nepodarilo získať miesto na stupňoch víťazov a preto sme sa snažili znova kvalifikovať na tomto ročníku, kedy sme zapracovali na metodike práce a pokúsili sa odbúrať stres, čo sa nám podarilo a vo finále prinieslo krásne tretie miesto.“

Turecký tím si odniesol zvláštnu cenu za „Nejlepšieho tímového ducha.“