Nové vozidlá

ALL FOR FUEL ECO

Všetci sú zapojení do úspory paliva!

PRE RENAULT TRUCKS KONTROLA SPOTREBY JE A ZOSTANE PRIORITOU.

Šetrenie pohonných hmôt zákazníkov je v centre záujmu celého podniku, od prvého ťahu pera dizajnéra, cez školenia vodičov zamerané na racionálnu jazdu, až po údržbu vozidiel.

Vozidlá, ktoré majú menšiu spotrebu, ponúkajú dopravcom vyššie marže, pomáhajú im zlepšovať ich výkonnosť a zvyšovať ich dôverihodnosť v oblasti ochrany životného prostredia.

Výsledok: stále viac úsporné vozidlá. Dôkazy príkladom…

Optifuel Challenge 2012: súťaž vymyslená spoločnosťou Renault Trucks je zameraná na úspornú jazdu a znižovanie spotreby.

NÁVRH A DIZAJN: ĽAHŠIE A AERODYNAMICKEJŠIE VOZIDLÁ S VÝKONNÝM HNACÍM ÚSTROJENSTVOM.

Životný cyklus vozidla sa začína v dizajnérskom štúdiu Renault Trucks v Lyone (Francúzsko). Tím inžinierov tam navrhuje konštrukciu kamiónov: aerodynamické tvary, lepšie uhly prieniku a spojenia ťahač-náves, vrátane strešných spojlerov na minimalizovanie aerodynamických strát. Zatiaľ čo dizajnér vozidla  sa snaží minimalizovať straty – najmä aerodynamické – špecialisti na hnacie ústrojenstvo prispievajú k optimalizácii energetickej bilancie. Cieľom analýzy systému vozidla + hnacieho ústrojenstva je úsilie o ich najlepšiu možnú integráciu.


DODANIE VOZIDLA: VIAC AKO LEN ODOVZDANIE, ŠKOLENIE.

Učenie úspornej jazdy sa začína už pri odovzdávaní vozidla u autorizovaného predajcu Renault Trucks. Predajca vám podrobne predstaví vaše nové vozidlo a zároveň vám poskytne naozajstné školenie, vďaka ktorému budete šetriť palivo už od prvého kilometra a získate väčšiu jazdnú kvalitu a bezpečnosť.

ŠKOLENIE: DOKONALÉ PRISPÔSOBENIE SA PODMIENKAM KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA.

Renault Trucks vám ponúka kompletné školiace moduly Optifuel Training a Optifuel Programme, ktoré sú prispôsobené vašej profesii, vášmu vozidlu a vášmu spôsobu organizácie. Doplnkom k spomenutým školeniam je softvér Optifuel Infomax, ktorý vám pomôže zlepšiť spôsob jazdy vašich vodičov a sledovať ich napredovanie.

POPREDAJNÁ PODPORA NA UDRŽANIE OPTIMÁLNEJ SPOTREBY.

Údržba vďaka odbornosti siete Renault Trucks, možnosť inštalovania najnovších technologických noviniek (Optiroll, automatické vypnutie motora) a používanie certifikovaných náhradných dielov vám pomôžu udržať optimálnu spotrebu počas celej doby životnosti vozidla.