PRACOVNÝ KOMFORT

Dobrý prístup do kabíny uľahčuje každodennú prácu vodiča. Nie je to iba vozidlo, ale skutočný pracovný nástroj na zvýšenie efektivity a produktivity.