ODOLNÉ KAMIÓNY PRE NÁROČNÉ PROFESIE

Nová ponuka stavebných vozidiel Renault Trucks je navrhnutá s odolnými komponentmi, mechanickými dielmi a riešeniami, ktoré sú dôsledne testované. Odolnosť, ktorá sa pozná aj na vonkajšom dizajne vozidla.