MAXIMÁLNA MESTSKÁ PRIECHODNOSŤ

S vlastnosťami modelového radu D, ako zmenšený polomer zatáčania, krátky predný previs a kompaktná kabína sa dostanete do všetkých mestských častí, kde sa počíta každý centimeter, a s ľahkosťou sa budete pohybovať v najviac preťažených mestských zónach.