DOKONALÝ PRACOVNÝ NÁSTROJ

Prístup do kabíny a k nadstavbe bol vymyslený tak, aby uľahčoval každodennú prácu vodiča a údržbu vozidla. Viac ako kamión, Renault C je dokonalý pracovný nástroj na zvýšenie produktivity.