Optifleet

Optifleet

Optifleet CHECK

Zníženie spotreby paliva

Sledujte spotrebu svojich vozidiel

  • Sledujte na diaľku technické údaje podľa vozidla a vodiča: spotreba paliva, spotreba
    v zelenej zóne, podiel času na voľnobehu, počet stlačení brzdového pedála atď.

  • Buďte informovaní o výraznom kolísaní hladiny paliva v nádrži.

  • Upravte svoj environmentálny profil (oxid uhličitý, NOx...).