Optifleet

Optifleet

Optifleet DRIVE

Údaje, ktoré sa dajú stiahnuť na diaľku

Dodržiavajte predpisy

  • Sledujte v reálnom čase časy jázd a odpočinkov v súlade s predpismi (európske nariadenie č. 561/2006).

  • Naplánujte sťahovanie a sťahujte na diaľku údaje z pamäte tachografu a karty vodiča.