Riešenia Optifuel

Riešenia Optifuel

Školenie Optifuel

ŠKOLENIE OPTIFUEL

ŠKOLENIE PRE VAŠICH VODIČOV, VODIČOV – INŠTRUKTOROV  A SPRÁVCOV VOZOVÝCH PARKOV


Školenie Optifuel je od 06/2010 ponúkané na českom
a slovenskom trhu v novej forme. Spoločnosť Renault Trucks tak zákazníkom dáva riešenie, ktoré znížia ich prevádzkové náklady a zároveň vodičom dáva možnosť ďalšieho profesionálneho rastu.

ZÁKLADNÝ ÚČEL ŠKOLENIA OPTIFUEL

Úspora paliva
0,5 l/100km * je minimálna úspora na palive u už preškolených vodičov. Z našej skúsenosti
z vykonaných školení vieme, že táto hodnota môže dosahovať aj 3l/100km *.

Motivácia vodičov
Vďaka nastavenej metodológii sledovania prevádzkových parametrov a ich vyhodnocovania môžu byť vodiči odmenení a tým aj motivovaní, čo vo väčšine prípadov prináša posilnenie vzťahu medzi zamestnávateľom a vodičom a zlepšenie vzťahu v kolektíve vodičov.

Zníženie prevádzkových nákladov
Vďaka programu Optifuel Infomax a jeho možnosti získať prevádzkové dáta z riadiacich jednotiek vozidla, dokážeme nastaviť metodológiu sledovania prevádzkových parametrov tak, aby ste dlhodobým monitorovaním dosiahli výrazné zvýšenie prevádzkových úspor a to nielen na palive, ale tiež pri výmene brzdových doštičiek, pneumatík, olejov ad.

Zníženie nehodovosti
Dlhodobým sledovaním jazdného štýlu vodičov a následným vyhodnocovaním bolo podľa našich skúseností dosiahnuté zníženie počtu nehôd. Vďaka tomu majiteľ získava ďalšie časové, logistické a finančné úspory.

Profesijný rast vodičov
Sledovaním zodpovedajúcich prevádzkových parametrov má vodič-profesionál možnosť ťažiť z vlastných nedostatkov a tak sa zdokonaliť vo vedení nákladného vozidla.

Splnenie zákonného preškolenie vodičov-profesionálov
Zákazník dostáva riešenie toho, ako splniť zákonnú povinnosť svojich vodičov-profesionálov na jednom mieste a v jeden deň (v závislosti od počtu vodičov). V rámci školenia zásad profesionálnej jazdy môžu vodiči absolvovať aj modul školenia profesijnej spôsobilosti, ktorý im okrem tejto zákonnej časť prináša aj užitočné informácie o profesionálnej jazde a jazdnom štýle. Tieto informácie môžu ďalej tiež prispieť k ďalšiemu zvýšeniu prevádzkových úspor.

3 ÚROVNE ŠKOLENIA OPTIFUEL (PODĽA VÝBERU ZÁKAZNÍKA)

I. Optifuel START
Obsahuje základné školenie určených vodičov a správcov v učebni. Je to školenie
o zásadách správneho a účelného používania vozidla z hľadiska hospodárnosti prevádzky
a bezpečnosti jazdy. Na želanie je toto školenie rozšírené o zákonné školenia profesijnej spôsobilosti vodičov a / alebo základné praktické školiace jazdy.

II. Optifuel Training

Obsahuje rozšírené praktické jazdy s odbornou analýzou štýlu jazdy v bežnej prevádzke
u vybraných vodičov a vozidiel. Táto praktická časť školenia využíva aj dáta, ktoré možno získať pomocou programu Optifuel Infomax. Nasleduje školenie profesionálnej jazdy
pre vybrané skupiny vodičov a správcov vozového parku v učebni, ktoré využíva technické údaje zozbierané a zobrazované v programe Infomax. Na želanie je možné toto školenie opäť rozšíriť o zákonné školenia odbornej spôsobilosti vodičov.

III. Optifuel Training
Obsahuje praktické jazdy s odbornou analýzou štýlu jazdy v bežnej prevádzke u vybraných vodičov a vozidiel. Táto praktická časť školenia využíva aj dáta, ktoré možno získať pomocou programu Optifuel Infomax. Nasleduje školenie profesionálnej jazdy v učebni s využitím technických údajov zobrazovaných v programe Infomax. Na želanie je toto školenie možné opäť rozšíriť o zákonné školenia odbornej spôsobilosti vodičov. Súčasťou tohto školenia je
i jedinečný softvér Optifuel Infomax. Pokiaľ už zákazník program vlastní, nedodáva sa a cena je samozrejme ponížená. Následne táto úroveň obsahuje školenia pre užívateľov programu Optifuel Infomax. A na záver, na základe konkrétnych údajov, je vypracovaná metodika 
pre dlhodobé sledovanie vybraných parametrov, ktorá má za cieľ udržať znížené prevádzkové náklady v dlhšom časovom horizonte.

Viac informácií k jednotlivým úrovniam a školenia Optifuel Infomax sa dozviete z prospektu, ktorý máte k dispozícii na stiahnutie.

* podľa úrovne vykonaného školenia