Novinky a zaujímavosti

PARTNERSTVO SO SVETOVÝM POTRAVINOVÝM PROGRAMOM

programme alimentaire mondial

Od roku 2012 vysiela Renault Trucks zamestnancov dobrovoľníkov na misie do Afriky, aby sa podelili o svoje zručnosti prostredníctvom školení pre miestnych zamestnancov Svetového potravinového programu.

World Food Programme (WFP) (Svetový potravinový program) je vedúcou humanitárnou organizáciou, ktorá zachraňuje a mení životy, poskytuje potravinovú pomoc v núdzových situáciách a spolupracuje s komunitami na zlepšení výživy a budovaní odolnosti. Nákladné vozidlá sú kľúčom k jeho logistickému systému a prinášajú potraviny v extrémnych podmienkach čo najbližšie k ľuďom v núdzových situáciách. Miestne prijímaným agentúrnym zamestnancom niekedy chýbajú potrebné zručnosti na zabezpečenie riadnej údržby vozidiel, ktorá je však nevyhnutná na úspešné vykonávanie ich poslania.

Odborné znalosti a oddanosť zamestnancov spoločnosti Renault Trucks umožnili organizácii WFP dosiahnuť efektívnosť a samostatnosť. Od začiatku partnerstva agentúra zaznamenala výrazné zníženie nákladov na údržbu a zníženie fluktuácie zamestnancov, ktorí profitovali zo školení.

Renault Trucks obnovuje svoj záväzok pre ďalšie trojročné partnerstvo do roku 2020. Jedným z nových dodatkov partnerstva je integrácia modulu určeného na školenie vodičov ťažkých úžitkových vozidiel. V priebehu rokov bol vzdelávací program rozšírený, aby dokázal vhodne čeliť problémom organizácie WFP v teréne. Táto nová kampaň bude obsahovať 3 úrovne školení:

 • Mechanické školenie
 • Školenie manažmentu flotily
 • Školenie vodičov


Okrem nákladného vozidla vybaveného ako mobilná výcviková jednotka so základňou v logistickom centre WFP vo východnej Afrike, Renault Trucks umiestni druhý nákladný automobil do centra v západnej časti Afriky, aby uľahčil organizovanie školení.

Naše partnerstvo sa za posledných šesť rokov postupne stávalo silnejším a sme si istí, že ďalšie tri budú na tom stavať a prinášať ešte väčšie výhody.

SVETOVÝ POTRAVINOVÝ PROGRAM - KĽÚČOVÉ ČÍSLA:

 • 91,4 milióna ľudí, ktorým každoročne poskytol zásoby potravín
 • 15 miliárd dávok potravín rozdelených každý rok
 • 3 milióny ton potravín zakúpených každý rok
 • Aktívny v 83 krajinách
 • 650 skladov
 • 20 lodí
 • 92 lietadiel
 • 5000 nákladných vozidiel

World food programme