PRACOVNÝ KOMFORT

Jednoduchý prístup do kabíny a k nákladu vďaka nízkemu prahu, prídavnému schodíku a pneumatickým pruženiam vytvára optimálne pracovné podmienky.