Ponuka prediktívnej údržby Renault Trucks

Zachovajte kvalitu vášho vozidla vďaka proaktívnej údržbe a správe opotrebovania, ktorá zahŕňa aj inovatívnu službu na zníženie neplánovaných prestojov.

Hlavné výhody pre zákazníkov

  • Upravený plán údržby prispôsobený podľa použitia každého vozidla

  • Efektívne plánovanie združených servisných úkonov.

  • Monitorovanie opotrebenia kľúčových komponentov s až 5O% predĺžením prevádzyschopnosti vozidla.

  • Servisná sieť so špecializovanými odborníkmi k vašim službám.

  • Zachovanie originálneho výkonu a úspory paliva.

  • Predĺžená životnosť a ošetrená zostatková hodnota vozidla.

  • Zachovaná maximálna prevádzkyschopnosť vozidla.

Spojenie najlepšieho ľudského a technologického potenciálu

Vďaka službe Start & Drive Excellence Predict môže expert na údržbu spracovať dáta z vozidla a plánovať servisné operácie.