PRISPÔSOBENÝ NA NADSTAVBY PRE VŠETKY PROFESIE

Množstvo elektrických a mechanických predpríprav uľahčuje prácu a umožňujú inštaláciu zariadenia potrebného pre všetky aspekty distribúcie. Špeciálny webový portál pre výrobcov nadstavieb znižuje dodacie lehoty vášho vozidla.