Vďaka ponuke 17 rázvorov, širokej škále karosovateľných dĺžok a 9 pomocným pohonom je Renault Trucks D Access kompatibilný s veľkým množstvom nadstavieb pre rôzne profesie, ako napr. distribúcia, preprava zásielok alebo hasičské aplikácie.