TESTOVANÉ V NÁROČNÝCH PODMIENKACH

Nákladné vozidlá radu K boli testované pri teplotách od - 40°C do + 60°C a v každých klimatických podmienkach v extrémnom prostredí, aby spĺňali požiadavky v oblasti spoľahlivosti a odolnosti. 53 vozidiel bolo pred predajom prevádzkovaných v reálnych podmienkach našimi partnerskými zákazníkmi s cieľom ešte viac zlepšiť kvalitu a zareagovať na každodenné požiadavky vo vašej profesii.