Tlačová správa

Nové logistické centrum Renault Trucks v Lyone

2min
logisticke centrum
Logistické centrum

Renault Trucks oznámil výstavbu novej budovy s pozitívnou energetickou bilanciou v centre svojho závodu v Lyone Saint-Priest. Nové globálne distribučné centrum značky pre náhradné diely bude postavené na ploche 46 000 m2 a bude predstavovať investíciu vo výške 132 miliónov eur. Otvorenie nového centra je naplánované na rok 2028.

Renault Trucks predstavil svoje plány na vybudovanie nového globálneho distribučného centra náhradných dielov vo svojom historickom sídle v Saint-Priest, predmestí Lyonu, ktoré v budúcnosti nahradí súčasné distribučné centrum. S investíciou v celkovej výške 132 miliónov EUR do výstavby tejto novej najmodernejšej logistickej platformy francúzsky výrobca a skupina Volvo Group, ktorej je súčasťou, potvrdzujú záväzok spoločnosti Renault Trucks k udržateľnosti svojich výrobných zdrojov a silné korene v metropolitnej oblasti Lyonu.

Strategická relokácia a optimalizácia prevádzky

Súčasné distribučné centrum, ktoré sídli v takmer storočnej budove vo Venissieux, nespĺňa environmentálne a prevádzkové požiadavky logistických činností. Po zvážení všetkých možností, vrátane presunu svojich prevádzok na iné miesto, sa výrobca nakoniec rozhodol premiestniť svoju logistickú platformu do lokality Saint-Priest, kde sa v súčasnosti nachádza závod na výrobu náprav. Tento závod sa presunie do susedného Vénissieux, bližšie k závodu na výrobu motorov. V priebehu nasledujúcich troch rokov sa vykonajú rozsiahle práce na premiestnení logistickej platformy na miesto bývalého závodu, čo si najprv vyžiada demoláciu existujúcej budovy a dekontamináciu pôdy. Rekultivácia tejto priemyselnej oblasti sa bude vykonávať v súlade so zásadou nulovej artifikácie pôdy.  

Budova, v ktorej bude pracovať takmer 500 zamestnancov, bude pozostávať z flexibilného a škálovateľného skladu s rozlohou 46 000 m², ktorý bude integrovať štandardné skladovacie priestory, plne automatizovaný priestor pre malé diely a vyhradený priestor na skladovanie akumulátorov. Budúce distribučné centrum je navrhnuté tak, aby spĺňalo najprísnejšie bezpečnostné štandardy vrátane úplného oddelenia pohybu chodcov, dopravnej obsluhy a vozidiel. Veľké úsilie sa vynaloží aj na zlepšenie ergonómie a pracovného komfortu obsluhy vrátane robotizácie niektorých operácií a optimalizácie skladovacích regálov. Nové postupy budú navrhnuté v úzkej spolupráci so zamestnancami.

V neposlednom rade pribudnú kancelárske priestory s rozlohou 4 000 m² na zabezpečenie efektívnej prevádzky.

Energeticky pozitívne budovy bez fosílnych palív

Tento projekt, ktorý demonštruje záväzok spoločnosti Renault Trucks dekarbonizovať svoje prevádzky, predstavuje novú etapu prechodu na výrobu obnoviteľnej energie.

Nové distribučné centrum je navrhnuté ako budova s pozitívnou spotrebou energie. Je vybavený fotovoltaickými panelmi na celej streche a bude vyrábať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov na pokrytie vlastných potrieb (vrátane vykurovania budovy, vysokozdvižných vozíkov a nabíjania elektrických vozidiel), ale aj potrieb susedných budov. Všetky zariadenia budovy budú poháňané touto obnoviteľnou elektrickou energiou - 100% bez fosílnych palív.

 Spoločnosť Renault Trucks sa tiež zaviazala vysadiť v areáli 400 nových stromov, aby pomohla zlepšiť biodiverzitu a kvalitu života na pracovisku.

Harmonogram projektu

  • 2024: Podanie žiadosti o stavebné povolenie
  • 2025: Premiestnenie závodu na výrobu náprav do Vénissieux, demolácia existujúcej budovy a dekontaminácia pôdy
  • 2026: Začiatok výstavby
  • Koniec roka 2027: Inštalácia zariadení
  • Začiatok roka 2028: Premiestnenie činností
  • polovica roka 2028: Prevádzka nového distribučného centra
Set canonical URL
Off