Produkt

Aké druhy energie sú dnes k dispozícii na pohon nákladných vozidiel?

Electromobilita

Zelené energie

4min
Renault Trucks T High Evo

Aké druhy energie sú dnes k dispozícii na pohon nákladných vozidiel?

 

  • Nafta
  • Plyn
  • Vodík
  • Elektrina

Prejdime si ich jeden po druhom, aby sme zistili, ktorý z nich bude najúčinnejší pri znižovaní emisií CO2.

Všetky emisie CO2 sa počítajú od výroby energie a vozidiel až do konca ich životnosti. Tieto výpočty boli vykonané pre 16-tonové vozidlo.

Bionafta

Bionafta, ester mastných kyselín vyrobený z rastlinných olejov, ako je repka olejná, prináša 65 % zníženie emisií CO2 v porovnaní s fosílnou naftou a mohol by byť vhodným doplnkom vznetových motorov. Samozrejme, v súčasnosti je to jedno z najlacnejších riešení.

Používanie bionafty v cestnej doprave je však obmedzené dostupnými množstvami a jej výroba môže tiež vytvárať riziká odlesňovania a čeliť konkurencii zo strany iných odvetví, napríklad výroby potravín.

Je veľmi pravdepodobné, že do roku 2040 nebude tento druh paliva používať viac ako 10 % nákladných vozidiel.

Syntetické palivá (XTL, HVO), biopalivá druhej generácie, umožňujú ďalšie zníženie emisií CO2. Získavajú sa zo živočíšnych tukov, použitých olejov alebo lesných zvyškov a nekonkurujú potravinárskym výrobkom. V súčasnosti sú však k dispozícii vo veľmi malých množstvách a pravdepodobne to tak bude aj v nasledujúcich desaťročiach, keďže množstvo použiteľných surovín je obmedzené.

E-nafta, ktorá sa vyrába z obnoviteľnej elektrickej energie, vody a CO2 z atmosféry, tiež poskytuje 65% zníženie emisií v porovnaní s fosílnou naftou. Jeho sprístupnenie si však vyžaduje rozsiahle investície, ktoré ešte nie sú isté.

 

Biodiesel

Biometán

To znamená metán, ktorý existuje v dvoch formách: fosílny zemný plyn a bioplyn vyrábaný fermentáciou splyňovaním organickej hmoty (biomasy).

Fosílny zemný plyn prináša úspory len 5 % emisií CO2 v porovnaní s naftou. Preto nie je vhodnou možnosťou dekarbonizácie.

Biometán alebo bioplyn, vyrobený fermentáciou alebo splyňovaním organických látok, produkuje o 75% menej emisií CO2 ako motorová nafta. Množstvo dostupného bioplynu je a naďalej bude obmedzené. V dôsledku toho bude odvetvie dopravy súťažiť s inými odvetviami, pokiaľ ide o jeho využívanie, a očakáva sa, že jeho cena (štyrikrát vyššia ako cena zemného plynu v roku 2019) vzrastie v dôsledku pravdepodobného zníženia finančných prostriedkov na jeho výrobu.

Bioplyn produkuje oxidy dusíka (NOx), čo ho diskvalifikuje na použitie v mestách. Napokon, jeho potenciálny skleníkový efekt, ktorý prispieva ku globálnemu otepľovaniu, je 86-krát vyšší ako skleníkový efekt CO2 za obdobie 80 rokov, a preto si vyžaduje veľmi starostlivý dohľad, aby sa minimalizovalo riziko únikov počas jeho výroby a prepravy.

Približne 10 % nákladných vozidiel, ťažkých nákladných, diaľkových a stavebných, bude od roku 2040 pravdepodobne poháňaných bioplynom.

Vodík

Vodík, ku ktorému máme v súčasnosti prístup, tzv. šedý vodík, sa vyrába z fosílneho metánu a emituje o 14 % viac CO2 ako fosílna nafta. Prechod na ekologický vodík vyrobený pomocou obnoviteľnej elektrolýzy by však prispel k zníženiu emisií CO2 až o 62 %.

Tento prechod bude prebiehať pomaly a za cenu veľkých investícií a cestná doprava bude stále vo fáze, keď bude konkurovať iným odvetviam, ktoré nemajú iný spôsob dekarbonizácie emisií. Jeho široké využitie nemožno preto očakávať skôr ako v nasledujúcom desaťročí.

Vodíkové palivové články sú dnes najmodernejšou technológiou. Tieto bunky premieňajú vodík a kyslík na elektrickú energiu. Alternatívne využitie vodíka je v spaľovacích motoroch, ktoré môžu používať menej čistú formu a vyžadujú menej chladenia. Nevýhodou však je, že takéto systémy emitujú malé množstvá NOx, takže je nepravdepodobné, že by sa používali v mestách, a používajú o niečo viac vodíka ako palivové články.

 

hydro

Elektrická energia

Elektrická energia vyrábaná v Európe z obnoviteľných zdrojov alebo jadrovej energie v súčasnosti umožňuje v priemere 55 % úsporu emisií CO2 v porovnaní s fosílnou naftou. V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, je táto úspora viac ako 80 %.

Technológia pre elektromotory je ľahko dostupná a kapacita batérií sa neustále zvyšuje.

Bez priameho vplyvu emisií sú elektrické nákladné vozidlá najefektívnejším riešením problémov s mestským znečistením. Môžu sa nabíjať v noci - mimo špičky - buď na priemyselnej trojfázovej nabíjačke alebo na základnom nabíjacom termináli, majú tichú prevádzku a poskytujú vodičom veľký komfort používania.

Hoci sú eletrické vozidlá stále drahšie ako vozidlá s naftovým motorom, rozdiel sa neustále zmenšuje a niektoré vozidlá, ako napríklad zber odpadu, sú už plne konkurencie schopné. Od roku 2025 budú celkové náklady na vlastníctvo a prevádzku elektrického nákladného vozidla na mestské použitie nižšie ako náklady na nákladné vozidlo s naftovým motorom. Do tohto dátumu budú elektrické nákladné vozidlá pokrývať všetky typy mestského využitia.

p041776

Elektromobilita, riešenie pre uhlíkovo neutrálnu nákladnú dopravu

Dnešná situácia v priemysle nie je pre dopravcov ani zďaleka jednoduchá: regulačné a finančné obmedzenia, obmedzenia prístupu do centier miest, tlak zákazníkov, ktorí chcú využívať iba ekologických poskytovateľov dopravy, tvrdá konkurencia, cenové vojny... Tieto obmedzenia sťažujú výber vhodného vozidla poháňaného uhlíkovo neutrálnou energiou.

V spoločnosti Renault Trucks sme sa v roku 2010 rozhodli prejsť na elektrický pohon, jednoducho preto, že batériové elektrické vozidlá sú najudržateľnejším a najmenej uhlíkovo náročným riešením pre nadchádzajúce roky. 

Pre našich zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre elektromobilitu, je priaznivá aj rovnováha medzi pozitívnymi a negatívnymi vplyvmi - zánik alebo drastické zníženie emisií znečisťujúcich látok (CO2, NOx, hluk), väčší komfort pre vodičov a lepší imidž ich spoločností.

  • Analýza nákladných vozidiel, ich celkových nákladov na vlastníctvo, jednoduchosti používania a dostupnosti dekarbonizovaných palív nás viedla k úvahe o používaní štyroch dostupných druhov palív v nasledujúcom pomere do roku 2040:
  • 0 % nákladných vozidiel poháňaných naftou alebo zemným plynom
  • Až 20 % nákladných vozidiel na biopalivá pre najťažšie aplikácie (diaľková preprava, ťažký stavebný sektor atď.)
  • Približne 80 % nákladných vozidiel bude pre najnáročnejšie aplikácie vybavených buď nabíjateľnými elektrickými batériami alebo vodíkovými palivovými článkami. Presný podiel využitia týchto dvoch zdrojov energie zatiaľ nie je známy.

Naše elektrické nákladné vozidlá sa sériovo vyrábajú v závode v Blainville-sur-Orne (Francúzsko) od roku 2020 a dnes máme na cestách druhú najväčšiu flotilu elektrických vozidiel. V súčasnosti je v prevádzke viac ako 600 nákladných vozidiel. Do konca júna 2023 sa vďaka viac ako 8 miliónom najazdených kilometrov ušetrí 7 500 ton CO2.

p041018

Stiahnite si našu bielu knihu a získajte návod na hladkú dekarbonizáciu vášho vozového parku

Online trréning pre porozumenie procesu dekarbonizácie

Prihláste sa zadarmo a zistite viac!

Set canonical URL
Off