Dopravné riešenie

Aký je vplyv batérií pre elektrické nákladné vozidlá na životné prostredie?

Electromobilita

4min
Renault Trucks D E-TECH en recharge dans une station électrique - nouveau facelift avec équipement GSR (General safety regulation ; règlement de sécurité général)

When switching to a fleet of electric trucks, a frequently asked question is whether the batteries have an impact on the environment. At Renault Trucks, we limit this impact. By keeping a track of all of batteries that we introduce to the market, we can monitor their performance in order to optimise them. Throughout their use, we can service them to extend their use. Once they reach end of life, we have reconditioning and recycling facilities. Discover our commitments to limit the environmental impact of the batteries in our electric trucks.

Aký je vplyv výroby batérií na životné prostredie?

Spoločnosť Volvo Group zaviedla opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa ťažba lítia, ktoré je nevyhnutné na výrobu lítium-iónových batérií, vykonávala s ohľadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktorí pracujú v baniach. Dbáme na to, aby naši dodávatelia dodržiavali medzinárodné odporúčacie značky schválené členmi OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). To platí takmer pre všetkých z nich.

Nerasty používané na výrobu batérií vrátane lítium-iónových, grafitu, niklu alebo kobaltu nie sú vzácne kovy. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojej správe uverejnenej v roku 2021 odhaduje, že v súčasnosti sú na Zemi dostatočné zásoby na výrobu batérií (zdroj: IEA: T&E Monitoring verejných oznámení o plánovanej kapacite výroby batériových článkov, apríl 2021).

Vďaka týmto opatreniam a našim záväzkom výrazne znižujeme vplyv našich batérií na životné prostredie.

Man charging Renault Trucks E-Tech D

Are electric truck batteries bad for the environment?

Potential global warming due to battery production is quickly compensated with an electric truck! For example, making the four 66 kWh battery packs necessary for the Renault Trucks E-Tech D currently emits 20 tons of CO2. But its use allows to save 30 tons of CO2 per year compared to its diesel counterpart (in France). CO2 emissions due to battery production are therefore rapidly compensated.

Aká je životnosť batérie?

Životnosť batérie závisí od viacerých faktorov. Významnú úlohu pri životnosti batérie zohráva spôsob jazdy vozidla a postupy nabíjania batérie. Pre čo najdlhšiu životnosť, ponúkame školenia pomôcť vodičom správne používať batérie a nabíjať ich za najlepších podmienok. Tým sa zároveň zlepší vaša ziskovosť vďaka správe vozového parku elektrických nákladných vozidiel. Zároveň ponúkame niektoré monitorovacie nástroje. Tieto nástroje monitorujú stav vašich batérií (alebo stav SOH) v reálnom čase a poskytujú plán údržby, ktorý opäť zabezpečuje maximálnu životnosť. Naše zmluvy o údržbe sú prispôsobené tak, aby vyhovovali elektrickým vozidlám a zohľadňovali aj obmedzenia vašej obchodnej činnosti. Okrem toho pre istý prechod na elektrický pohon, poskytujeme záruku na naše batérie na obdobie 2 až 8 rokov, v závislosti od modelu.

Čo ak sa batérie stanú menej účinnými?

V spoločnosti Renault Trucks rozlišujeme medzi prvou životnosťou batérie a tzv. druhou životnosťou. Prvá životnosť batérie je celá doba jej používania od jej pôvodnej montáže do vášho nákladného vozidla. Jej druhé použitie môže prebiehať v tej istej aplikácii (ale môže to byť v inom nákladnom vozidle) v závislosti od použitia a požiadaviek alebo v novej stacionárnej aplikácii.

Keď výkon batérie už plne nevyhovuje danému použitiu, batéria sa vymení. Za koniec prvej životnosti batérie vo vašom nákladnom vozidle považujeme, keď maximálna využiteľná energia predstavuje približne 80 % jej pôvodnej kapacity. Trvanie tohto prvého použitia sa odhaduje na 6 až 10 rokov v závislosti od aplikácie.

Čo sa stane s batériou, ktorá bola vymontovaná? Niekoľko operácií ponúka tejto batérii druhý život. Podľa diagnostiky vykonanej na poškodenej batérii je možné vymeniť len chybné moduly (balík článkov), aby sa obnovil výkon blízky pôvodnej úrovni a predĺžila sa životnosť batérie, ktorá sa potom bude používať v druhom živote. Takýto postup nazývame regenerácia.

Je tiež možné batériu úplne obnoviť výmenou všetkých modulov. Batéria sa potom znovu vyrobí. To znamená, že sa môže znovu použiť, a nie predčasne recyklovať.

Po renovácii sa batéria uskladní v našich skladoch a je pripravená na dodanie na opätovnú montáž do nákladného vozidla.

batteries on a Renault Trucks E-Tech D truck

Čo sa stane s batériami po skončení životnosti?

Aby sme výrazne znížili vplyv batérií na životné prostredie, vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme ich používali počas celej doby ich životnosti, a to aj v iných odvetviach činnosti. Po skončení ich prvej životnosti ich prevezmeme na opätovné použitie v inej aplikácii. Batérie alebo ich použité moduly majú stále významnú kapacitu na uskladnenie energie a môžu sa použiť na stacionárne účely uskladnenia energie, napríklad v sektore nehnuteľností. Existuje veľa príležitostí na opätovné použitie a ich druhá životnosť môže trvať 10 až 15 rokov. Toto nazývame opätovným použitím a tvorí to neoddeliteľnú súčasť nášho prístupu k obehovému hospodárstvu.

S naším partnerom Neotrucks sme vytvorili aj sieť prestavieb, ktorá ponúka Prestavba dieselového nákladného vozidla na elektromobil.

Čo je potrebné pri recyklácii batérií?

Keď batérie už nemajú dostatočnú účinnosť pre druhý život (alebo možno aj tretí život), postaráme sa o ich recykláciu. Recyklácia je mimoriadne dôležitá pre obehové hospodárstvo a je v súlade so zodpovedným prístupom k celému procesu dekarbonizácie vašej činnosti. Pri recyklácii batérií oddeľujeme jednotlivé komponenty tak, aby sa dali opätovne použiť. Jedným z najdôležitejších bodov je opätovné použitie surovín (grafit, lítium, nikel atď.). Môžu sa zbierať na opätovné použitie vo výrobe. Tento postup minimalizuje potrebu zásobovania a niekedy dokonca zvyšuje účinnosť: napríklad recyklované lítium je účinnejšie ako čerstvo vyťažené lítium! Spoločnosť Renault Trucks pritom myslí dopredu na európske nariadenie, ktoré by do roku 2030 mohlo od výrobcov vyžadovať recykláciu minimálne 70 % hmotnosti batérie.

Dôverujú nám

Skupina Delanchy Group využíva elektrické nákladné vozidlá Renault Trucks

Každú noc dostáva 15 prémiových parížskych obchodov dodávky elektrickým kamiónom

Feldschlösschen : Od roku 2013 nám naše elektrické nákladné vozidlá poskytujú konkurenčnú výhodu

Kontaktujte nás

Súhlasím s tým, že pri odoslaní tohto formulára bude spoločnosť Renault Trucks uchovávať a uchovávať moje osobné údaje tak dlho, ako to bude potrebné na vyhodnotenie poskytnutých informácií a na to, aby ma mohla spätne kontaktovať v súvislosti s touto konkrétnou témou. Moje údaje môžu byť tiež odovzdané partnerom a distribútorom spoločnosti Renault Trucks, ktorí budú môcť vybaviť moju požiadavku.
Súhlasím so zasielaním noviniek a informácií o produktoch a podujatiach spoločnosti Renault Trucks. Tieto oznámenia budem môcť zastaviť v každom e-maile, ktorý dostanem.
Set canonical URL
Off