Služby

Optimalizujte celkové náklady na prevádzku vozidla

Optimiser le coût de possession de vos véhicules

ZMLUVY START & DRIVE

Renault Trucks vás prostredníctvom svojich zmlúv o údržbe a opravách sprevádza po celý čas prevádzkového cyklu vášho vozidla, aby ste sa mohli kedykoľvek v priebehu času spoľahnúť na dostupnosť vášho pracovného nástroja. Každá zmluva v dĺžke trvania v rozmedzí od 2 do 7 rokov alebo ročného nájazdu 250 000 km, je prispôsobená požiadavkám vášho vozidla s ohľadom na jeho typ a podmienky používania. Renault Trucks ponúka štyri typy zmlúv, ktoré zodpovedajú vašim potrebám.

ponuka start&drive predict

 

PRISPÔSOBTE SI SVOJE SERVISNÉ ZMLUVY

Všetky naše zmluvy Start & Drive sú dostupné so sadami, ktoré zodpovedajú požadovanej úrovni údržby vozidla podľa jeho používanie a rôznym obdobím jeho prevádzkového cyklu.

  • Sada odtiahnutie vozidla
  • Sada doplnenie kvapalín
  • Sada viditeľnosť
  • Sada predpríprava

 

Kontaktujte servisnú sieť Renault Trucks a získajte ponuku, ktorá pokryje všetky vaše potreby.

ASISTENČNÁ SLUŽBA

Renault Trucks poskytuje komplexnú a spoľahlivú pomoc, ktorá chráni váš kľud a pokoj vašich vodičov v prípade poruchy alebo odťahu vozidla.

  • K dispozícii nepretržite, 24 hodín denne, 7 dní v týždni naprieč celou Európou.
  • Asistenčná služba je voliteľne k dispozícii na základe podmienok zmluvy o údržbe Start & Drive, ale je k dispozícii aj pre zákazníkov, ktorí túto zmluvu uzavretú nemajú.

ROZŠÍRENÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA Rozšírený variant asistenčnej služby sa vzťahuje na všetky služby pre vodičov ako je doprava, ubytovanie alebo repatriácia.

 

FINANCOVANIE: KOMPLETNÁ A KONKURENCIESCHOPNÁ PONUKA

Finance

Renault Trucks Financial Services ponúka rôzne možnosti financovania pre vozidlá i nadstavby, ďalej ponúka poistenie a servisné zmluvy, ktoré môžu pokrývať všetky komponenty vozidla (vrátane doplnkovej výbavy).

Napríklad: ponúkame all-in-one financovanie, ktoré vám dáva plnú kontrolu nad celkovými nákladmi spojenými s prevádzkou vozidla bez nepríjemných prekvapení. Naši zástupcovia sú vám kedykoľvek k dispozícii, aby vám pomohli vybrať vhodné riešenie.

ÚVER

Vozidlo splácate v pravidelných splátkach a odpisujete si ho v súvahe ako by bolo vaším majetkom.

FINANČNÝ LEASING

Obstarávacia cena vrátane DPH je uhradená vo financovaní. Po úhrade poslednej splátky bude vozidlo vaše.

OPERATÍVNY LEASING 

Cena operatívneho lízingu je kalkulovaná na základe dĺžky zmluvy, počtu najazdených kilometrov a pod. (podľa vašich potrieb). Po uplynutí doby operatívneho leasingu vraciate vozidlo späť, nájazd kilometrov nesmie prekročiť stanovený limit.

 

 

CHRÁŇTE VAŠU SPOLOČNOSŤ S NAŠÍM POISTENÍM

Ponuka poistenia od Renault Trucks kryje všetky riziká spojené s prevádzkou vozidla a rovnako tak aj finančné riziká. Nastavíme poistenie podľa vašich špecifických potrieb:

  • Možnosť poistenia jedného vozidla alebo celej flotily
  • Rozšírená ochrana pre neočakávané udalosti
  • Rýchla likvidácia poistných udalostí

4 HLAVNÉ POISTNÉ KRYTIA, DOSTUPNÉ VO VAŠEJ KRAJINE

Poistenie finančnej straty (GAP):

ak je vaše vozidlo úplne zničené, táto poistka pokryje rozdiel medzi poistným plnením od poisťovne a účtovnú zostatkovú cenou vozidla, a to až do výšky ceny nového vozidla.

Povinné zmluvné poistenie:

kryje škody spôsobené tretím stranám.

 

Havarijné poistenie:

kryje škody na vozidle (spôsobené nehodou, vandalizmom, krádežou, živelnou udalosťou a pod.), toto poistenie kryje do výšky aktuálnej trhovej ceny vozidla.

Asistenčná služba:

kryje všetky náklady spojené s odtiahnutím vozidla, poruchou, vyslobodzovaním alebo asistenciu pri nehode.

KONTAKT

Súhlasím s tým, že pri odoslaní tohto formulára bude Renault Trucks uchovávať moje osobné údaje, aby ma mohla v tejto konkrétnej veci kontaktovať. Moje údaje môžu byť poskytnuté aj partnerom Renault Trucks, v záujme vybavenia mojej požiadavky.
Set canonical URL
Off