Ochrana osobných údajov

Off

Značka Renault Trucks viac ako desať rokov predáva nákladné vozidlá so vstavanou komunikačnou technológiou. Chce svojim zákazníkom poskytovať výkonné a robustné nástroje a podporovať ich telematické služby s cieľom optimalizovať ich činnosti.

V tomto digitálnom kontexte značka Renault Trucks vždy venovala osobitnú pozornosť ochrane údajov, vrátane osobných údajov.

Pre Renault Trucks je GDPR - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - len ďalším krokom v procese, ktorý značka začala začiatkom osemdesiatych rokov.

Počas všetkých týchto rokov značka Renault Trucks splnila všetky svoje regulačné povinnosti, najmä tie, ktoré sa týkajú zákona č. 78-17 z roku 1978 o informačných technológiách, dátových súboroch a občianskych slobodách.

Renault Trucks má od roku 2009, aj keď to ešte nebolo povinné, úradníka pre ochranu osobných údajov, ktorý zodpovedá za zabezpečenie súladu s predpismi v tejto oblasti.

To je tiež súčasťou politiky Volvo Group, pre ktorú je ochrana osobných údajov kľúčová.

Od roku 2013 je ochrana osobných údajov neoddeliteľnou súčasťou IT politiky, ktorá je záväzná pre všetkých zamestnancov a poskytovateľov služieb (táto politika je pripojená k interným pravidlám).

Renault Trucks pokračuje vo svojom úsilí v oblasti ochrany osobných údajov a už niekoľko rokov sa snaží získať rovnaký záväzok od svojich poskytovateľov služieb a subdodávateľov a zabezpečiť  tak uplatňovanie pravidiel v tejto oblasti.

Renault Trucks s príchodom GDPR (25. mája 2018) len posilňuje politiku zabezpečenia dát, ktorej sa venuje po dlhú dobu. Prístup Renault Trucks je teraz doplnený o:

Implementáciu novej správy na čele s úradníkom pre ochranu údajov.

Definíciu úložiska dokumentácie, ktoré obsahuje smernica o rôznych kategóriách osobných údajov a postupy prispôsobené jeho podnikaniu.

Ochranu osobných údajov vyžadujúcu silné zabezpečenia IT, pre ktorú bola vyvinutá interná kontrola zaisťujúca optimálnu úroveň zabezpečenia.

Renault Trucks zaisťuje bezpečnosť osobných údajov všetkých (partnerov, zákazníkov a zamestnancov).

Pre viac informácií ohľadom používania osobných údajov vo Volvo Group kliknite sem.

Ďalšie informácie o právach na ochranu osobných údajov nájdete tu.