Služby

Školenie vodičov a vedúcich vozových parkov

training and retaining your drivers and teams
ŠKOLENIE VODIČOV NAŠIMI ŠPECIALISTAMI A PROGRAMOM OPTIFUEL

Vodiči sadajú za volanty vašich vozidiel ako prví, a preto by mali mať prehľad o ekonomike ich prevádzky. Školenie hospodárnej jazdy vám umožní kontrolu nad nákladmi na palivo a prevádzkovými nákladmi. Všetky naše školenia zaisťujú špecialisti Renault Trucks

 

OPTIFUEL PROGRAM: ŠKOLENIE PRE VAŠICH ŠKOLITEĽOV, VEDÚCICH VOZOVÝCH PARKOV A VYBRANÝCH VODIČOV

Ponuka trojdňového kurzu pre školiteľov a vedúcich vozových parkov zahŕňa školenie správneho používania vozidla z hľadiska ekonomiky prevádzky. Súčasťou programu je aj teoretická a praktická časť venovaná Optifuel Infomax, ktorá sa zameriava na štýl riadenia a jeho vplyv na znižovanie spotreby paliva.

Day-01

 

Teoretická časť venovaná riadeniu

 • Technológia vozidiel: poháňacia sústava (manuálna, robotizovaná alebo automatická prevodovka), ovládacie prvky (displej, digitálny tachograf atď.) a princípy spomaľovania (s rôznymi typmi brzdových systémov).
 • Parametre ovplyvňujúce spotrebu paliva
 • Kľúčové princípy používania vozidla
Day-02

 

Teoretické vedomosti v praxi

 • Predstavenie vozidla a jeho odovzdanie
 • Jazda v reálnej prevádzke
 • Implementácia princípov hospodárnej jazdy (zrýchlenie, predvídanie, radenie atď.) 
Day-03

 

Analýza dát pomocou softvéru Optifuel

 • Dodanie sady Optifuel Infomax
 • Začíname s Optifuel Infomax (nastavenie, analýza a sťahovanie dát atď.) - prispôsobené úrovni vašich znalostí tohto softvéru

VÝHODY:

Manažéri veľmi rýchlo vidia výsledky v nákladovej položke za palivo, ktorá je nižšia a dosiahnutých celkových úspor spojených so spotrebou (a tiež emisií CO2).

 • Manažéri sledujú znižujúcu sa spotrebu paliva, ktorá je pre nich impulzom pre ďalšie úspory spotreby (vrátane CO2)
 • Interní školitelia vo firmách a vedúci vozových parkov môžu zdieľať získané znalosti s vodičmi pomocou softvéru Optifuel Infomax
 • Vodiči ťažia z konkrétneho školenia priamo v prevádzke a sú schopní zlepšovať svoj jazdný štýl a jeho bezpečnosť 

 

ŠKOLENIE OPTIFUEL: ZLEPŠENIE VODIČOV V ÚSPORNEJ JAZDE

V rámci tohto jednodňového školenia sa vodiči zoznámia s princípmi hospodárnej jazdy, osvoja si technológie vozidiel a racionálne riadenie v reálnom prevádzke pre znižovanie spotreby.

Prvý pol deň je zameraný na technológie:

 • Hnacia súprava a ovládacie prvky
 • Parametre ovplyvňujúce spotrebu paliva
 • Kľúčové princípy používania vozidla

 Druhý pol deň je vyhradený praktickej jazde:

 • Jazda s plne naloženou súpravou v reálnej prevádzke
 • Racionálne riadenie (vyššie rýchlosti, predvídanie, radenie atď.)

 

VÝHODY:

 • Vodiči, ťažia z konkrétneho školenia priamo v prevádzke a sú schopní zlepšovať svoj jazdný štýl a jeho bezpečnosť.
 • Majitelia spoločností vidia rýchle znižovanie nákladov na pohonné hmoty, ktoré vytvára úspory a možnosť iných investícií v rámci ich podnikania.
Set canonical URL
Off