Dopravné riešenie

Záchranné a hasičské vozidlá: bezpečný zásah v každom teréne

Stavebníctvo

Distribúcia

5min
Renault Trucks C with High Power Foam Fire appliances

Ako hasiči môžete byť kedykoľvek povolaní k zásahu v akejkoľvek situácii a v akomkoľvek type terénu. Renault Trucks vám poskytuje svoje know-how a dlhoročné skúsenosti spolupráce s lokálnymi výrobcami nadstavieb, ktoré vám pomôžu zvoliť tie najlepšie vozidlá záchranných zložiek (cisterny, veľkokapacitné čerpadlá atď.). Ponúkame tiež poradenstvo v oblasti služieb, ktoré pomáhajú chrániť vás aj ostatných.

Zoznámte sa s naším radom záchranných vozidiel

Renault Trucks spolupracuje s hasičskými stanicami viac ako sto rokov. V nadväznosti na toto dlhoročné partnerstvo, úzko spolupracujeme aj s výrobcami nadstavieb, aby sme vám ponúkli najvhodnejšie vozidlá pre vašu činnosť, navrhnuté pre záchranné operácie. Naše modely Renault Trucks Master, Renault Trucks D a D WIDE, Renault Trucks C a Renault Trucks K splní vaše požiadavky, či už vychádzate k zásahu do mesta, na ceste, k lesným alebo domácim požiarom, priemyselným haváriám alebo špeciálnym operáciám.

Požiarnické vozidlá: rýchly zásah za všetkých okolností

Môžete byť povolaní k zásahu v akomkoľvek teréne. Preto je nevyhnutné, aby ste mali k dispozícii ľahko ovládateľná a kompaktné vozidlá pre prevádzku v mestách s krátkym polomerom zatáčania a dostatočným krútiacim momentom aj pri nízkej rýchlosti (900 ot./min. pre model Renault Trucks C).

m polomer zatáčania nášho Renault Trucks D

Zabezpečenie vhodných pracovných podmienok pre hasičov

Pre zabezpečenie maximálnej ochrany ostatných, musia hasiči chrániť predovšetkým sami seba a zoznámiť sa s podmienkami zásahu. Všetko začína naštartovaním vozidla, a preto sme vyvinuli kľúč, ktorý nemožno stratiť. Renault Trucks navrhol tiež nízke schodíky pre bezpečné a jednoduchšie nastupovanie a vystupovanie.

Prístupový schodík do nákladového priestoru Renault Trucks Master je iba 436 mm.

Katell Simon Produktový manažér

Rozmerné bočné dvere až 1 270 mm poskytujú ľahší prístup k vybaveniu. Všetky vozidlá sú dodávané s voľným priestorom na podvozku a pripravené pre montáž rôzneho zariadenia potrebného pri zásahu: cisternová striekačka, svetelný agregát, hydraulické nožnice alebo signalizačné svetlomety. Vozidlá určené na hasenie požiarov sú odolné voči teplu vďaka dielom z vysokopevnostnej ocele a prechádzajú skúškou ohňovzdornosti pri teplote 130 ° C počas 10 minút.

Požiarnické vozidlá: využite dlhoročnej spolupráce s lokálnymi výrobcami nadstavieb

Záchranné vozidlá musia byť pripravené na všetky možné situácie a miesta zásahov, do ktorých sú povolané. Preto sú naše podvozky navrhnuté tak, aby zodpovedali potrebám rôznych typov záchranných operácií. Renault Trucks ponúka sedem rôznych typov podvozkov od 3,3 do 33 ton. Tie zahŕňajú záchranné asistenčné vozidlá ako Renault Trucks Master vo verzii furgon, vysoko výkonné hasičské vozidlá Renault Trucks C alebo K, a tiež Renault Trucks D.

Nadstavbári majú prístup na vyhradený webový portál Renault Trucks, ktorý obsahuje množstvo užitočných informácií:

  • Podrobné technické listy pre všetky vozidlá
  • Výkresy v mierke 1:20
  • Montážny návod

To im uľahčuje prácu a skracuje dodacie lehoty pred dodaním vozidla. Táto úzka spolupráca tiež znamená, že sa naše ponuky môžu vyvíjať na základe úloh, ktorými ste poverený a vašich profesionálnych očakávaní.

Plánovaná údržba vozidla pre zníženie rizika neplánovaných odstávok

Dostupnosť vozidla a náhradných dielov je kľúčová. Pre prevenciu neplánovaných odstávok ponúka Renault Trucks inovatívnu službu Predict, ktorá sleduje vaše vozidlá prostredníctvom digitálnej platformy a dôkladne monitoruje ich prevádzku. V prípade nutného servisného zásahu alebo výmeny opotrebovaného dielu, vás kontaktuje technik Renault Trucks a dohodne s vám návštevu servisu. Naším cieľom je zníženie rizika neplánovaných odstávok vozidla na minimum.

Znížte spotrebu vašich záchranných vozidiel

Spotreba palív predstavuje hlavnú nákladovú položku záchranných vozidiel. Pre lepšiu správu vozového parku môžete využiť systému Optifleet, inteligentného riešenia pre správu vozového parku značky Renault Trucks, ktoré lokalizuje vaše vozidlá v reálnom čase a zasiela vám informácie o ich spotrebe a jazdnom štýle vodiča. Optifleet je dostupný prostredníctvom webového portálu alebo aplikácie vo smartfóne.

Set canonical URL
Off