Služby

Regenerácia: dlhšia životnosť vozidiel bez kompromisov

#JoinTheGoodMove

4min
UPGRADE writen on the cabine of a T series

Radšej renovovať ako vymieňať. Radšej aktualizovať ako meniť. V rámci rozvoja udržateľnej nákladnej dopravy a predĺženia životnosti nákladných vozidiel ponúka značka Renault Trucks program založený na princípoch obehového hospodárstva.

Obehové hospodárstvo je založené na princípe kolobehu, ktorého cieľom je znížiť spotrebu surovín, predĺžiť životnosť produktov av konečnom dôsledku zlepšiť ich recyklovateľnosť. Hovoríme o konečnom dôsledku, pretože naším hlavným cieľom je zvážiť možnosti opätovného použitia, opravy a transformácie skôr, ako začneme uvažovať o recyklácii. V Renault Trucks je tento prístup založený na 3 zásadách: regenerovať, vrátiť a znova použiť

REMAN Regenerate Return Repurpose picto good size

 

Značka Renault Trucks sa niekoľko posledných rokov zaoberá znižovaním dopadu a racionalizáciou udržateľnej nákladnej dopravy. Ponúka plán podpory, ktorý umožňuje jej zákazníkom dosiahnuť vytýčené ciele a udržať ich nákladné vozidlá na cestách dlhšie so zachovaním rovnakej úrovne výkonu. V rámci princípu "Regenerácia" navrhuje značka Renault Trucks nasledujúce opatrenia.

Dlhá životnosť a výkon

Náš záväzok: vaše vozidlo môže byť po aktualizácii softvéru v premávke na ceste ďalších 400 000 km.

Jednou z našich priorít je predĺženie životnosti vašich vozidiel. Tento prvý krok v rámci obehového hospodárstva nazývame „regenerácia“. Čo to obnáša?

  • Softvér nainštalovaný na vašich vozidlách je aktualizovaný pre zachovanie ich výkonu

  • Naši odborníci vykonajú diagnostiku vášho vozidla a ďalšie technické prehliadky, ktoré sú prispôsobené veku vozidla a počtu najazdených kilometrov.

Pokiaľ je vaše vozidlo staršie ako tri roky a/alebo má najazdených viac ako 400 000 kilometrov, je možné vykonať jeho kompletnú diagnostiku v jednom z našich servisných centier. Tento program pomáha zaistiť prevádzkyschopnosť a efektivitu vašich vozidiel. Všetko začína dôkladnou prehliadkou vozidla, ktoré prechádza 200 bodovou technickou kontrolou. Hnacia reťaz alebo systémy čistenia sú len dva príklady tejto prehliadky. Vykonávajú sa aj kampane preventívnej údržby, ako je výmena dielov, napríklad turbodúchadla. Následne je aktualizovaný softvér vozidla pre zachovanie jeho výkonu. S našimi odborníkmi môžete konzultovať aj najnovšie inovácie a možnosti preventívnej údržby, ktorá najlepšie zodpovedá vašim potrebám na predĺženie prevádzkovej životnosti vášho vozidla a väčšej profitabilite vášho podnikania.

Predĺžená životnosť vašich nákladných vozidiel nie je jedinou výhodou. Ďalej môžete znižovať svoje náklady za palivo zavedením najnovších inovácií pre úsporu paliva. Vďaka kontrolám a aktualizácii softvéru po najazdení 400 000 kilometrov garantujeme, že môžete s rovnakým vozidlom prejsť ďalších 400 000 kilometrov a zároveň ťažiť z rovnakých kvalít a efektivity prevádzky ako v prípade nového vozidla.

Úspora a zníženie nákladov

Výhody preventívnej údržby

Správne používané a udržiavané vozidlo je efektívnejšie. Vďaka softvéru najnovšej generácie, prevencii rizika poruchy a opotrebovaniu komponentov skrátite odstávku svojho vozidla. V prípade potreby vykonania údržby ju možno naplánovať tak, aby čo najmenej ovplyvnila vašu činnosť. Okrem toho môžete svoje vozidlo využívať s maximálnou energetickou účinnosťou a zároveň zvýšiť bezpečnosť vodiča.

Zachovanie zostatkovej hodnoty

Kontrola a aktualizácia vášho nákladného vozidla (alebo vášho vozového parku) v polovici životnosti prispieva k zachovaniu jeho zostatkovej hodnoty, čo je zásadné pri amortizácii vašich vozidiel. Svoje nákladné vozidlá potom budete môcť predať ľahšie, rýchlejšie a za lepšiu cenu.

Obehové hospodárstvo je záväzkom Renault Trucks

Značka Renault Trucks sa zaviazala k dekarbonizácii cestnej dopravy. Naším cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2040.

Vďaka obehovému hospodárstvu a nášmu záväzku predlžovať životnosť našich nákladných vozidiel sa podieľame na ochrane prírodných zdrojov a pomáhame znižovať emisie uhlíka z dopravy (7,7 t CO2 ušetrených na jedno regenerované alebo renovované nákladné vozidlo v porovnaní s nákupom nového nákladného vozidla, v závislosti od spôsobu použitia).

Zistite viac o dekarbonizácii

AKADÉMIA DEKARBONIZÁCIE - Nová e-learningová platforma

Ktorý z alternatívnych pohonov je najvhodnejším pre moje podnikanie?

Aké typy zdrojov paliva použiť na dekarbonizáciu?

Náhradné diely pre nákladné vozidlá:ekonomická a ekologická údržba vozidiel

Obehové hospodárstvo Renault Trucks

Set canonical URL
Off