Produkt

Aké typy zdrojov paliva použiť na dekarbonizáciu?

Electromobilita

Zelené energie

4min
Renault Trucks T High Evo

Aké druhy energie sú dnes k dispozícii na pohon nákladných vozidiel?

 

  • Nafta
  • Plyn
  • Vodík
  • Elektrina

Prejdime si ich jeden po druhom, aby sme zistili, ktorý z nich bude najúčinnejší pri znižovaní emisií CO2.

Všetky emisie CO2 sa počítajú od výroby energie a vozidiel až do konca ich životnosti. Tieto výpočty boli vykonané pre 16-tonové vozidlo.

Bionafta

Bionafta, ester mastných kyselín vyrobený z rastlinných olejov, ako je repka olejná, prináša 65 % zníženie emisií CO2 v porovnaní s fosílnou naftou a mohol by byť vhodným doplnkom vznetových motorov. Samozrejme, v súčasnosti je to jedno z najlacnejších riešení.

Používanie bionafty v cestnej doprave je však obmedzené dostupnými množstvami a jej výroba môže tiež vytvárať riziká odlesňovania a čeliť konkurencii zo strany iných odvetví, napríklad výroby potravín.

Je veľmi pravdepodobné, že do roku 2040 nebude tento druh paliva používať viac ako 10 % nákladných vozidiel.

Syntetické palivá (XTL, HVO), biopalivá druhej generácie, umožňujú ďalšie zníženie emisií CO2. Získavajú sa zo živočíšnych tukov, použitých olejov alebo lesných zvyškov a nekonkurujú potravinárskym výrobkom. V súčasnosti sú však k dispozícii vo veľmi malých množstvách a pravdepodobne to tak bude aj v nasledujúcich desaťročiach, keďže množstvo použiteľných surovín je obmedzené.

E-nafta, ktorá sa vyrába z obnoviteľnej elektrickej energie, vody a CO2 z atmosféry, tiež poskytuje 65% zníženie emisií v porovnaní s fosílnou naftou. Jeho sprístupnenie si však vyžaduje rozsiahle investície, ktoré ešte nie sú isté.

 

Biodiesel

Biometán

To znamená metán, ktorý existuje v dvoch formách: fosílny zemný plyn a bioplyn vyrábaný fermentáciou splyňovaním organickej hmoty (biomasy).

Fosílny zemný plyn prináša úspory len 5 % emisií CO2 v porovnaní s naftou. Preto nie je vhodnou možnosťou dekarbonizácie.

Biometán alebo bioplyn, vyrobený fermentáciou alebo splyňovaním organických látok, produkuje o 75% menej emisií CO2 ako motorová nafta. Množstvo dostupného bioplynu je a naďalej bude obmedzené. V dôsledku toho bude odvetvie dopravy súťažiť s inými odvetviami, pokiaľ ide o jeho využívanie, a očakáva sa, že jeho cena (štyrikrát vyššia ako cena zemného plynu v roku 2019) vzrastie v dôsledku pravdepodobného zníženia finančných prostriedkov na jeho výrobu.

Bioplyn produkuje oxidy dusíka (NOx), čo ho diskvalifikuje na použitie v mestách. Napokon, jeho potenciálny skleníkový efekt, ktorý prispieva ku globálnemu otepľovaniu, je 86-krát vyšší ako skleníkový efekt CO2 za obdobie 80 rokov, a preto si vyžaduje veľmi starostlivý dohľad, aby sa minimalizovalo riziko únikov počas jeho výroby a prepravy.

Približne 10 % nákladných vozidiel, ťažkých nákladných, diaľkových a stavebných, bude od roku 2040 pravdepodobne poháňaných bioplynom.

Elektrická energia

Elektrická energia vyrábaná v Európe z obnoviteľných zdrojov alebo jadrovej energie v súčasnosti umožňuje v priemere 55 % úsporu emisií CO2 v porovnaní s fosílnou naftou. V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, je táto úspora viac ako 80 %.

Technológia pre elektromotory je ľahko dostupná a kapacita batérií sa neustále zvyšuje.

Bez priameho vplyvu emisií sú elektrické nákladné vozidlá najefektívnejším riešením problémov s mestským znečistením. Môžu sa nabíjať v noci - mimo špičky - buď na priemyselnej trojfázovej nabíjačke alebo na základnom nabíjacom termináli, majú tichú prevádzku a poskytujú vodičom veľký komfort používania.

Hoci sú eletrické vozidlá stále drahšie ako vozidlá s naftovým motorom, rozdiel sa neustále zmenšuje a niektoré vozidlá, ako napríklad zber odpadu, sú už plne konkurencie schopné. Od roku 2025 budú celkové náklady na vlastníctvo a prevádzku elektrického nákladného vozidla na mestské použitie nižšie ako náklady na nákladné vozidlo s naftovým motorom. Do tohto dátumu budú elektrické nákladné vozidlá pokrývať všetky typy mestského využitia.

p041776

Smerovanie k uhlíkovej neutralite

Analýza nákladných vozidiel "od kolísky po hrob", ich celkových prevádzkových nákladov, jednoduchosti ich používania a dostupnosti dekarbonizovaných palív nás viedla k tomu, že do roku 2020 sa budú používať štyri dostupné druhy palív v nasledujúcom pomere:

 

  • 0 % nákladných vozidiel používajúcich fosílnu naftu alebo zemný plyn.
  • až 20 % nákladných vozidiel na biopalivá pre najťažšie použitie (diaľkové vozidlá, ťažké stavebné práce atď.).
  • Približne 80 % nákladných vozidiel bude vybavených buď dobíjanými elektrickými batériami, alebo oduhličenými vodíkovými palivovými článkami na najnáročnejšie použitie. Presný podiel využívania týchto dvoch zdrojov energie zatiaľ nie je známy.

 

Set canonical URL
Off