Referencie

Feldschlösschen: Od roku 2013 nám elektrické vozidlá poskytujú konkurenčnú výhodu

#JoinTheGoodMove

Distribúcia

Electromobilita

4min
Renault Trucks D Z.E. Carlsberg

Thomas Stalder je viceprezidentom Customer Supply Chain v dcérskej spoločnosti Carlsberg Group Feldschlösschen, ktorá je najväčším pivovarom a dodávateľom nápojov vo Švajčiarsku. V rozhovore zdôrazňuje strategický prínos elektrických nákladných vozidiel k uhlíkovo neutrálnej logistike.

Renault Trucks D ZE Illustration Carlsberg Feldschlösschen

 

Môžete predstaviť svoju spoločnosť a jej trh?

Spoločnosť Feldschlösschen, ktorú v roku 1876 založili Theophilus Roniger a Mathias Wüthrich, je už viac ako 120 rokov lídrom na švajčiarskom trhu. Zamestnáva 1 200 zamestnancov na 21 rôznych miestach vo Švajčiarsku. Pivo sa varí v dvoch výrobných centrách, v Rheinfeldene a Sione. V meste Rhäzüns vyrábame nealkoholické nápoje a balenú minerálnu vodu. Trh s pivom je vo Švajčiarsku  stabilný, ale počet pivovarov neustále rastie. Máme najviac pivovarov na počet obyvateľov na svete. Trh je preto vysoko konkurenčný.

 

Vaša spoločnosť sa zaviazala k ochrane životného prostredia. Aké sú jej hlavné úspechy v tejto oblasti?

V rámci nášho programu " Spoločne k nule" sme si stanovili ambiciózne ciele v štyroch kľúčových oblastiach: uhlíková stopa, plytvanie vodou, zodpovedné pitie a priemyselné havárie. V oblasti uhlíkovej stopy sme v minulom roku zvýšili podiel vlastnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov z 50 % na 66 %. Dosiahli sme toho vďaka využívaniu bioplynu z našich vlastných prevádzok a tiež vďaka využitiu alkoholu z našej nealkoholickej výroby, ktorý využívame na výrobu tepla."

 

Na čo ste obzvlášť hrdý, pokiaľ ide o vašu profesionálnu a osobnú angažovanosť v oblasti ochrany životného prostredia?

Pivo je prírodný produkt. Naše suroviny získavame priamo z prírodných zdrojov, takže sme vždy mali blízky vzťah k životnému prostrediu. Ochrana životného prostredia je pre nás už niekoľko desaťročí hlavnou témou. Stanovili sme si jasné ciele, prihlásilu sme sa k Parížskej klimatickej dohode a do roku 2030 plánujeme byť uhlíkovo neutrálni. Stanovili sme sériu opatrení, ktoré nám pomôžu vlastným úsilím znížiť náš vplyv na životné prostredie na nulu.

Som hrdý na to, že sme nákupom elektrických nákladných vozidiel urobili ďalší dôležitý krok smerom k uhlíkovo neutrálnej logistike. Na tento krok sme sa pripravovali niekoľko rokov. Už v roku 2008 sme predstavili našu prvú flotilu E-vozidiel pre dodávky zákazníkom. V rámci našej logistickej siete dôsledne využívame železnicu. Som však hrdý aj na podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci nášho podniku, ktorý aktuálne dosiahol 66 %, čiastočne vďaka využívaniu alkoholu z nealkoholického piva.

Osobne sa tiež snažím čo najviac znížiť svoju emisnú stopu CO2. Žijem energeticky úsporne a nepoužívam fosílne palivá, elektrinu si vyrábam vo vlastnej domácnosti ako samovýrobca a na krátke cesty používame elektromobil, ktorý jazdí na elektrinu vyrobenú v našej domácnosti.

 

Akú úlohu zohrávajú elektrické nákladné vozidlá v bezuhlíkovej politike dodávok skupiny Carlsberg  a spoločnosti Feldschlösschen?

Elektrické nákladné vozidlá významne prispievajú k nášmu cieľu uhlíkovo neutrálnej logistiky, ktorý je dôležitou súčasťou nášho plánu. Na najdlhšie zásobovacie trasy používame železnicu a na kratšie cesty elektrické nákladné vozidlá. Túto politiku sme prijali pred niekoľkými rokmi a dôsledne sme pracovali na jej dosiahnutí. Máme víziu uhlíkovo neutrálnej logistiky a na túto cestu sme sa vydali veľmi skoro zavedením elektrických nákladných vozidiel. Prvé 18-tonové nákladné vozidlá sme vo Švajčiarsku predstavili v roku 2013. Vykonali sme mnoho testov a Švajčiarsky federálny technologický inštitút (ETH) v Zürichu pre nás vypracoval štúdiu a poskytol ekologickú a ekonomickú analýzu. Máme za sebou značné skúseností, ktoré chceme využiť pri ďalšom pokroku v oblasti elektrickej mobility.

 

Prečo ste sa rozhodli kúpiť 20 vozidiel D Wide Z.E. od Renault Trucks?

Po testovaní našich prvých 18-tonových elektrických nákladných vozidiel v roku 2013 a vyhodnotení našich skúseností sme sa pred viac ako piatimi rokmi rozhodli prejsť na elektrické nákladné vozidlá. V diskusiách so spoločnosťou Renault Trucks sa ukázalo, že naše plány prechodu na elektrickú mobilitu by sme mohli realizovať pomerne rýchlo. So spoločnosťou Renault Trucks úzko spolupracujeme a viedli sme veľmi otvorené a konštruktívne diskusie, ktoré nás presvedčili, že sú tým správnym partnerom. Okrem toho nám pri rozhodovaní a podpise zmluvy na 20 nákladných vozidiel D Wide Z.E. pomohlo aj riešenie financovania, ktoré navrhla spoločnosť Renault Trucks Financial Services.

Predstavujú pre vás elektrické vozidlá konkurenčnú výhodu?

Vzhľadom k tomu, že otázky životného prostredia sú pre spotrebiteľov čoraz dôležitejšie, je používanie tejto technológie určite výhodou. Môžeme tak zákazníkom ukázať, že naše ciele nie sú len abstraktné a na papieri, ale že sa skutočne realizujú. Naša ambícia byť uhlíkovo neutrální však siaha do dávnejšej minulosti, dávno pred klimatickými demonštráciami. Sme presvedčení, že ako podnik si musíme byť vedomí svojej zodpovednosti voči budúcim generáciám a urobiť všetko pre to, aby sme po sebe zanechali nepoškodené životné prostredie.

 

Sú dodatočné náklady na elektrické nákladné vozidlá vyvážené ekonomickými výhodami pre vašu spoločnosť?

Samozrejme, že sme vykonali ekonomické hodnotenie elektrických vozidiel. Napriek všetkému musíme byť pripravení investovať do nových technológií, aj keď spočiatku nebudú úspornejšie ako nákladné vozidlá na fosílne palivá. Z dlhodobého hľadiska je to správny krok.

 

Čo znamená elektrický vozový park z hľadiska organizácie dodávok?

Naši vodiči si musia na elektrické vozidlá zvykať, ale sú hrdí na to, že ich môžu riadiť, a teší ich, že spoločnosť Feldschlösschen hrá v tejto oblasti priekopnícku úlohu, ktorej sú sami súčasťou. Okrem toho, že vodiči musia byť na začiatku vyškolení sa nič nezmenilo. Našim zákazníkom stále dodávame tovar tak, ako sme to robili vždy.

 

Aké výhody si od svojej investície sľubujete?

Že dosiahneme naše ciele v oblasti emisií CO2. A že získame viac skúseností s touto novou technológiou.

 

Ako vidíte budúcnosť logistiky a elektromobility?

Kombinácia modelov železničnej dopravy a elektromobility, ktoré sme vyvinuli, by mohli byť v budúcnosti vzorom aj pre ďalšie podniky.

Set canonical URL
Off