Registrácia chemických látok REACH

Off

REACH (Registácia chemických látok) je skratka pre chemickú politiku EU, ktorá vychádza z jeho obsahu - registrácie, hodnotenia, povoľovania a obmedzovania chemických látok v produktoch a výrobkoch. Podľa nariadenia REACH máme ako výrobca nákladných vozidiel a dodávateľ náhradných dielov na ich opravy a servis povinnosť registrovať všetky chemické látky, ktoré sú nevyhnutné v priemyselnej výrobe. Všetky tieto látky musíme identifikovať a mať pod kontrolou riziká s nimi spojené. REACH tvorí dôležitú súčasť nášho trvalého záväzku k zodpovednej výrobe, manipulácii a používániu našich produktov.

Viac informácií nájdete na linkoch nižšie:

Renault Trucks T, C, K, D, D Wide, E-Tech D, E-Tech D Wide >

Renault Trucks Master Red Edition >

Renault Trucks Trafic Red Edition >