Dopravné riešenie

Preprava v ťažobnom sektore: skutočná záťaž pre nákladné vozidlá

Stavebníctvo

5min
banner

Preprava v ťažobnom sektore je jednou z najnáročnejších činností pre nákladné vozidlá. Musíte sa spoliehať na robustné vozidlá, ktoré sú schopné prepraviť veľkú záťaž a pritom zaistiť bezpečnosť vodiča. Renault Trucks je tu so svojim radom K - určeným pre ťažké stavebné odbory - a ponukou služieb špeciálne navrhnutých pre prepravu v ťažobnom sektore.

Vozidlá so sklápacou nadstavbou: objavte rad Renault Trucks K

Modelový rad K je vybavený podvozkovým rámom, ktorý umožňuje veľké zaťaženie, čo prispieva k zníženiu počtu obrátok. Veľké množstvo predpríprav uľahčuje montáže rôznych typov nadstavieb.

Vyššia profitabilita vozidiel so sklápacou nadstavbou, ktoré je možné prevádzkovať aj na cestách

Modelový rad Renault Trucks K spĺňa požiadavky na mimoriadne zaťaženie s vozidlami, ktoré možno prevádzkovať na cestách a ponúkajú užitočné zaťaženie až 34 ton v prípade modelu Renault Trucks K XTREM. Jeho zadné parabolické alebo poloeliptické pruženie je pripravené na zaťaženie v rozmedzí od 13 do 32 ton. Vozidlo je teda možné využívať pri ťažbe materiálov v lomoch a rovnako tak aj pre následnú prepravu do miesta spracovania - to všetko s rovnakým vodičom a menším počtom obrátok. Vaše náklady na dopravu a prácu sú tak nižšie, zatiaľ čo rastie vaša prepravná rýchlosť a profitabilita.​​​​​​.

Renault Trucks K pri preprave v Novej Guinei

 

Vozidlá pro preprava v ťažobnom sektore: bezpečnosť na prvom mieste

Spoľahlivosť a robustnosť

Preprava ťažkých nákladov na bahnitých alebo prašných cestách v lomoch predstavuje pre používanú techniku ​​rad obmedzení. Preto Renault Trucks ponúka ako súčasť stavebného radu K, určeného pre stavebné odbory, model K XTREM 8x4, ktorý je ideálny pre použitie v najnáročnejších podmienkach.

V porovnaní so "štandardným" modelom Renault Trucks K, disponuje K XTREM 8x4 špeciálnym vybavením, ktoré zvyšuje jeho robustnosť a chráni exponované diely, ktoré sú vystavené záťaži najmä pri preprave v lomoch

  • Podvozkom so zosilnenými výstuhami pozdĺžnikov pre vyššiu mechanickú odolnosť rámu
  • Parabolickým pružením so štyrmi šikovnými úchytkami pre veľmi náročnú prevádzku
  • Cyklonickým hrubým filtrom vyhovujúcemu prašnému prostrediu
  • Nádržami pre Off road použitie so svetlou výškou až 500 mm
  • Ochranou exponovaných dielov  

Niektoré diely vrátane akumulátorov, bŕzd alebo pruženia sú vystavené veľkej námahe pri intenzívnom používaní. Pre zníženie rizika ich predčasného opotrebovania odporúča Renault Trucks používať originálne náhradné diely, ktoré boli špeciálne navrhnuté pre dané vozidlo a schválené na základe prísnych testov vykonaných v extrémnych podmienkach.

renault trucks K
renault trucks K

Ľahko ovládateľné vozidlá

 
 

Je dobré mať robustné vozidlo, rovnako tak je ale nevyhnutné, aby ho mal vodič plne pod kontrolou a bezpečne ho používal. Pre zaistenie správneho použitia vozidla a ochranu jeho mechanických častí, môže byť Renault Trucks K vybavený robotizovanou prevodovkou Optidriver XTREM. Konštrukcia vychádza zo zosilneného vstupného hriadeľa disponujúceho 6 segmentami namiesto 4, upravených prevodových súkolí a tiež riadiaceho systému radenia pre extrémne zaťaženie. Pri tejto prevodovke sú dostupné ďalšie (jeden alebo dva) pomalé prevodové stupne (Xtended) pre zlepšenie prenosu výkonu v nízkych rýchlostiach.

Nájazdový uhol 32 °

Vaši vodiči sa môžu spoliehať na najlepší nájazdový uhol na trhu a svetlú výšku pod nápravou 380 mm pre zamedzenie poškodenia prednej nápravy. Čo sa týka ovládateľnosti, je polomer zatáčania iba 9 metrov (konfigurácia 8x4). Renault Trucks K je vybavený aj automatickou elektrickou parkovacou brzdou, ktorá zvyšuje bezpečnosť vodiča a ostatných pracovníkov v ťažobnom sektore.

Pokiaľ ide o pohodlie a bezpečnosť, môžu sa vaši vodiči spoľahnúť na núdzové použitie parkovacej brzdy, kamery umiestnenej okolo vozidla, držadlá pre jednoduchšie nastupovanie a bočný schodík pre prístup k nadstavbe a kontrole nákladu.

renault trucks K
renault trucks K

Správa vozového parku v reálnom čase

Optifleet je inteligentný systém riadenia vozového parku, ktorý vám umožní lepšie riadiť prepravu materiálu z miesta ťažby do miesta ďalšieho spracovania. Toto riešenie vám uľahčí každodenné úlohy vďaka správe vozového parku v súlade s vašimi obchodnými aktivitami.

Šetrite palivo, zlepšujte štýl jazdy a používanie vozidla, sledujte čas jazdy, trasu a polohu vodičov v reálnom čase.

So systémom Optifleet môžete zdieľať údaje o svojom vozidle s kýmkoľvek, kedykoľvek a akokoľvek chcete, prostredníctvom webového portálu, mobilnej aplikácie alebo integráciou údajov do systému tretej strany (API).

 

Zníženie nákladov na údržbu

Pri preprave v ťažobnom sektore podliehajú niektoré komponenty vozidla, ako pérovanie alebo brzdy, rýchlejšiemu opotrebeniu. Pre zníženie nákladov na údržbu odporúča Renault Trucks náhradné diely z ponuky eXchange. Tá zahŕňa renováciu dielov, ich kontrolu a opätovnú montáž na vozidlo. Na renovované diely je poskytnutá dvojročná záruka a spĺňajú rovnaké technické nároky ako diely nové s výnimkou ceny.

Využite našu ponuku financovania prispôsobenú preprave v ťažobnom sektore na maximum

Pri preprave v ťažobnom sektore nie je počet najazdených kilometrov hlavnou príčinou opotrebenia vozidla. Preto Renault Trucks ponúka riešenie financovania a poistenia, ktoré je prispôsobené vozidlám prevádzkovaným v tomto odbore. V prípade, že potrebujete na svoje vozidlo zaistiť montáž nadstavby, zohľadníme dobu jej výroby a montáže a ponúkneme vám finančné plány s dĺžkou trvania, ktoré nebudú mať vplyv na vašu činnosť.

Zvýšte svoju profitabilitu pri preprave v ťažobnom sektore

Ťažobné činnosť je prevádzkovaná takmer nepretržite. Akékoľvek prerušenie prepravného reťazca má za následok stratu zisku na vašej strane. Pre zvýšenie prevádzkyschopnosti vášho vozidla vám Renault Trucks ponúka službu Predict, ktorej cieľom je prevencia nepredvídateľných odstávok. Informácie o vozidle sú zasielané na digitálnu platformu, ktorá sleduje jeho použitie a informuje technika Renault Trucks o prípadnom nutnom servisnom zásahu. Ten s vami následne dohodne návštevu servisu, v ktorom údržba prebehne, a to v čase, ktorý vám bude vyhovovať s ohľadom na vašu činnosť.

Ťažobná oblasť, v ktorej prevádzkujete svoje vozidlá, nemusí mať nutne v blízkosti servis Renault Trucks, preto vám ponúkame možnosť využiť mobilnú servisnú dielňu. Naši mechanici dorazia a vykonajú údržbu vášho vozidla priamo na mieste. 

FOR MORE INFORMATION, CONTACT US!

I agree that when submitting this form, Renault Trucks will store and keep my personal data as long as required to evaluate the information provided and in order to be able to contact me back about this specific subject. My data may also be transferred to Renault Trucks partners and distributors that will be able to handle my demand.
Set canonical URL
Off