ZMLUVA O SPRAVOVANÍ ÚDAJOV

Vážený zákazník,

ste vlastníkom pripojených vozidiel.


V tomto kontexte dohoda o spravovaní údajov stanovuje podmienky zhromažďovania a spracovania údajov telematiky v súlade s platnou legislatívou.


Súhlas vyjadríte podpísaním tejto dohody.

Sk-sk_slovak_RT_SAS_DMA_ZMLUVA O SPRAVOVANÍ ÚDAJOV_v1.0.pdf

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte oddelenie predajnej organizácie autorizovaného predajcu Renault Trucks*.


Zmena vlastníctva

V prípade predaja svojich vozidiel musíte:


- informovať nového vlastníka o nutnosti podpísania tejto dohody o spravovaní údajov so spoločnosťou Renault Trucks.

- vyplniť online formulár nižšie.


Ak ste novým vlastníkom, musíte:


- kontaktovať autorizovaného predajcu Renault Trucks a podpísať dohodu o spravovaní údajov.

- vyplniť online formulár nižšie.Informujem Vás, že nižšie uvedené vozidlá boli prevedené na nového majiteľa.
Nového vlastníka môžete kontaktovať na tejto adrese:

2Mo

Ukončenie dohody

V prípade, že budete chcieť dohodu o spravovaní údajov ukončiť, vyplňte formulár nižšie, podpíšte ho a oskenovanú kópiu odošlite na email info.sk@renault-trucks.com alebo odovzdajte svojmu predajcovi*.
Formulár ukončenia dohody o spravovaní údajov.pdf

*Ak chcete nájsť najbližšieho predajcu, použite nástroj na vyhľadávanie predajcov