Dopravné riešenie

Naša vízia alternatívnych energií pre nákladné vozidlá

2min
p041753

Dekarbonizácia dopravy ako riešenie zmeny klímy

Nákladné vozidlá zohrávajú dôležitú úlohu v spoločnosti, najmä v potravinovom reťazci a pri preprave tovarov. Celosvetový dopyt po doprave však musia vyvážiť udržateľné riešenia.

Povinnosť nákladných vozidiel dodržiavať emisné normy je o niekoľko rokov pred osobnými automobilmi. Emisie pevných častíc, NOx a všetkých ostatných znečisťujúcich látok sa znížili takmer na nulu, najmä v rámci súčasnej normy Euro 6 step D. Nahradenie vozidiel starej generácie novšími vozidlami je hybnou silou, ktorá prispieva k nižšiemu znečisťovaniu ovzdušia.

Boj proti globálnemu otepľovaniu a znižovanie emisií skleníkových plynov sa stali horúcou témou. Znižovanie emisií CO2 je novou prioritou nášho priemyslu.

V súčasnosti neexistuje dokonalá alternatíva, ktorá by dokázala efektívne nahradiť naftu vo všetkých aplikáciách a na všetkých trhoch. Sme presvedčení, že  elektromobilita sa stane novou normou v strednodobom až dlhodobom horizonte (2040). Preto dnes navrhujeme a ponúkame našim zákazníkom najlepšie prepravné riešenia, prispôsobené ich prevádzke, s najúčinnejšou energiou z hľadiska výkonu a vplyvu na životné prostredie.

Nafta ako palivo zostáva dobrou odpoveďou na potreby dopravného priemyslu, najmä pre regionálnu a medzinárodnú dopravu, pre ktorú zostane dominantným palivom mnoho rokov.

Najlepším riešením na zníženie environmentálnej stopy diaľkovej dopravy je naďalej sa zameriavať na znižovanie spotreby paliva. Ďalšie znižovanie emisií CO2 podporia aj biopalivá novej generácie, najmä syntetické palivá (HVO, XTL...).

Na kratšie vzdialenosti alebo jazdu v mestských oblastiach je stlačený zemný plyn (CNG) ideálnou odpoveďou na výzvy dopravného priemyslu. Prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia v mestách a je osvedčeným riešením. Zemný plyn však zostáva prechodnou energiou, pretože spoločnosť očakáva prielom v emisiách v porovnaní s naftou.

Konečné dopravné riešenie pre mestské oblasti musí dosiahnuť nulové emisie. Elektromobilita je určite týmto riešením pre mestskú dopravu a má byť povinná od roku 2025. S viac ako 10 rokmi rozsiahleho vývoja a spolupráce so zákazníkmi v tejto oblasti a sériovej výrobe od začiatku roka 2020 je Renault Trucks pripravený urobiť z elektrických nákladných vozidiel nový štandard pre mestá.

Objavte naše 100%-tne elektrické vozidlá

Renault Trucks Master E-Tech

Renault Trucks D E-Tech

Renault Trucks D WIDE E-Tech

Stiahnite si našu bielu knihu a získajte návod na hladkú dekarbonizáciu vášho vozového parku

Set canonical URL
Off