Dopravné riešenie

Preprava betónu: plánované a splnené dodávky zvyšujúce profitabilitu

Stavebníctvo

5min
renault trucks c concrete truck

Preprava betónu musí spĺňať rad špecifických nariadení. Vedľa spoľahlivého a ľahko ovládateľného vozidla potrebujete efektívne prepraviť čo najväčšie množstvo betónu v čo najkratšom čase. Renault Trucks je tu, aby vás podporil prostredníctvom svojich produktov a služieb špeciálne určených na prepravu betónu.

Zvýšte profitabilitu svojich vozidiel na prepravu betónu

Domiešavač betónu je považovaný za stavebný stroj a dopravný prostriedok súčasne. Pre maximálnu profitabilitu musí prepraviť čo najväčšie množstvo betónu a k tomu mať čo najnižšiu hmotnosť. Renault Trucks preto ponúka podvozok svojho radu C, na ktorý možno montovať nadstavbu podľa vášho výberu a súčasne zachovať vysoké užitočné zaťaženie. Renault Trucks C XLOAD 8x4 s predprípravou pre domiešavač betónu je najľahším podvozkom na trhu (certifikácia UTAC).

kg hmotnosť na prázdno podvozku Renault Trucks C XLOAD 8x4

Výnimočne ľahký podvozok s predprípravou pre montáž domiešavača betónu s objemom 7,5 až 8 m3 umožňuje prepraviť väčší objem betónu, zvýšiť denný počet ciest a dodávok na stavenisko a súčasne znížiť vaše náklady a zvýšiť profitabilitu.

Renault Trucks C x-load
Renault Trucks C x-load
   

 

Skráťte dobu montáže domiešavača betónu na vaše vozidlo

Domiešavače betónu sú z konštrukčného hľadiska zložité. Renault Trucks vám pomôže konfigurovať vozidlo podľa vašich požiadaviek, aby bolo dodané v priaznivej lehote. Podvozky rady Renault Trucks C možno špeciálne vybaviť podľa odporúčania nadstavbárov:

  • Priestor pre montáž mixpumpy
  • Vysokokapacitným pomocným pohonom pre čerpadlá betónu
  • Prispôsobeným priestorom pre nadstavbu a jej rovnomerné zaťaženie

To všetko uľahčuje nástavbárom prácu a priamo ovplyvňuje dodaciu lehotu, čo znamená, že sú vozidlá k dispozícii oveľa rýchlejšie. Pre ešte kratšie dodacie termíny ponúka Renault Trucks špeciálne vybavenie pre montáž domiešavačov dvoch najväčších výrobcov na trhu. To zaručuje kratšiu dobu montáže a kompatibilitu medzi podvozkom a vybraným domiešavačom betónu.

 

Robustné a spoľahlivé vozidlá pre vašu prepravu betónu

Vozidlá pred odchodom z našej továrne prechádzajú kontrolou kvality, aby bola zaistená ich robustnosť a spoľahlivosť. Modely Renault Trucks C ťažia z radu výhod, ktoré vodičom umožňujú jazdu na všetkých typoch stavenísk, a to aj v tých najnáročnejších podmienkach.s:

  • Nájazdovým uhlom 24 °
  • Svetlou výškou pod nádržou 440 mm
  • Krátkym polomerom zatáčania
  • Robotizovanou prevodovkou Optidriver Xtended s jedným alebo dvoma pomalými prevodmi pre ťažkú ​​prepravu na nespevnenom povrchu

Spravujte svoj vozový park podľa potreby

Ako dopravcovia venujete pri preprave betónu viac pozornosti skôr motohodinám než najazdeným kilometrom. Preto sú naše vozidlá vybavené počítadlami motohodín pre presný prehľad o čase ich prevádzky. Tieto dáta možno začleniť do systému Optifleet, inteligentného riešenia správy vozového parku, ktorý vám uľahčí efektívne plánovanie vašich trás. Vďaka možnosti lokalizovať vaše vozidlá v reálnom čase, môžete okamžite vykonávať úpravy a informovať vodiča, ak sa zmení plánovaná trasa alebo potrebuje v rámci staveniska zaistiť ďalšie úlohy. Používanie vozidla môžete ďalej sledovať podľa konkrétnych údajov: spotreby paliva (v litroch alebo v percentách času prevádzky) doby prevádzky a používanie pomocných pohonov, doby jazdy pri nízkej rýchlosti alebo schopnosti vodiča predvídať. Toto je užitočné riešenie, ktoré vám pomôže získať maximum z vašich vozidiel a ich vodičov.

Zvýšte prevádzkyschopnosť vozidiel

Ak sa riadite pri vašom podnikaním heslom "radšej bezpečnejšie než vôbec", potom je pre vás ideálnym riešením služba Predict od Renault Trucks, spájajúcej digitálne technológie a ľudský um. Pri obstaraní tejto služby sú technické údaje vašich vozidiel integrované do digitálnej platformy, ktorá ich pravidelne analyzuje a v prípade potreby informuje technika Renault Trucks. Ten vás následne informuje o všetkých operáciách údržby, ktoré je potrebné na vašom vozidle urobiť a dohodne s vami návštevu servisu v čase, ktorý vám vyhovuje, bez narušenia vašich aktivít. Vďaka tomu môžete predĺžiť dobu prevádzky vašich vozidiel a vyhnúť sa ich neplánovaným odstávkam.

 

Optimalizujte prevádzkové náklady

Preprava betónu predstavuje špecifickú činnosť. Tímy profesionálov v Renault Trucks sú si tejto skutočnosti dobre vedomé a sú pripravené vás podporiť a poradiť vám v oblasti financovania a údržby vozidiel tak, aby ste mali svoje náklady pod kontrolou.

Znížené náklady na údržbu

Vozidlá sú pri preprave betónu často vystavené veľkej námahe, a to môže mať vplyv na niektoré mechanické komponenty. Pre zníženie nákladov na údržbu ponúka Renault Trucks široký rad dielov z ponuky eXchange: opotrebené diely nahrádzame certifikovanými, originálnymi dielmi, ktoré renovujeme v našej továrni. Tieto diely spĺňajú rovnaké technické nároky ako diely nové, ťažia z dvojročnej záruky (diely a práca) a nižšej ceny. Tá správna voľba pre vaše financie, vozidlá a životné prostredie.

Prispôsobené financovania

Poznáme odbor vášho podnikania, a preto vieme, aké špecifické nariadenia a obmedzenia musia vaše vozidlá pri prevádzke spĺňať. Finanční zástupcovia Renault Trucks vám ponúknu to najlepšie riešenie financovania vašich vozidiel na prepravu betónu. Naša ponuka je flexibilná a zohľadňuje dobu montáže nadstavby. Rovnako tak je financovanie a trvanie prispôsobené nízkemu počtu najazdených kilometrov vozidla, ktorý je bežný pre tieto odbory. Cieľ je vždy rovnaký: optimalizované prevádzkové náklady a zvýšená profitabilita vašej činnosti.

Kontaktujte nás a vyžiadajte si individuálnu ponuku.

 

 

Set canonical URL
Off