Tlačová správa

Obchodné výsledky Renault Trucks za rok 2023: 18% nárast vyfakturovaných vozidiel

6min
P041777
Obchodné výsledky Renault Trucks 2023

Obchodné výsledky Renault Trucks za rok 2023: 18% nárast vyfakturovaných vozidiel

Spoločnosť Renault Trucks uzavrela rok 2023 s celkovým objemom 69 859 vyfakturovaných vozidiel, čo predstavuje nárast o 18 %. „Tento solídny obchodný výsledok nám umožní pokračovať v našej transformácii a prechode na udržateľnú dopravu," vysvetľuje Bruno Blin, prezident Renault Trucks. „ Renault Trucks sa stáva lídrom v oblasti dekarbonizovanej mobility s 22,4% podielom elektrických vozidiel v segmente nad 16 ton v Európe."

Napriek trhu poznačenému narušením dodávateľského reťazca v prvej polovici roka sa objem nových vyfakturovaných vozidiel Renault Trucks v roku 2023 medziročne zvýšil o 18 % na 69 859 vozidiel.

Podľa regiónov:

Európa: 62 476 fakturovaných vozidiel (+20 %)

Ostatné krajiny: 7 383 fakturovaných vozidiel (+8,7 %)

Podľa segmentov: Ťažký a stredný rad nákladných vozidiel: 40 833 fakturovaných vozidiel (+4 %)

Úžitkové vozidlá: 29 026 fakturovaných vozidiel (+46 %)

Elektrické vozidlá:

V roku 2023 spoločnosť Renault Trucks fakturovala 1 636 elektrických vozidiel, čo je o 153 % viac ako v predchádzajúcom roku.

  • Ťažký a stredný rad nákladných vozidiel: 624 fakturovaných vozidiel (+65 %)
  • Elektrické úžitkové vozidlá: 1 012 fakturovaných vozidiel (+278 %)

 

Solídne výsledky na európskom trhu elektrických vozidiel

V Európe (EÚ27) v segmente vozidiel nad 16 ton zaznamenal Renault Trucks v roku 2023 celkový nárast o 3,4 % na veľmi dynamickom a rastúcom trhu. Výrobca stratil 0,9 percentuálneho bodu a jeho podiel na trhu je 8,5%. V segmente od 6 do 16 ton zaznamenala značka nárast o 6,8 %, zatiaľ čo trhový podiel klesol o 0,8 percentuálneho bodu na 6,2 %. Renault Trucks zostáva lídrom na svojom domácom trhu vo Francúzsku s 27,9% podielom v segmente nad 16 ton.

 

  • 1 636 elektrických vozidiel dodaných v roku 2023

V roku 2023 pokračoval Renault Trucks v prechode na elektromobilitu, pričom objem fakturovaných vozidiel vzrástol o 153 % na 1 636 elektrických vozidiel všetkých radov.

V segmente ťažkého a stredného radu fakturoval Renault Trucks v minulom roku 624 vozidiel (+ 65 %). V Európe (registrácie v EÚ30) v segmente elektrických vozidiel nad 16 ton predbehol Renault Trucks trh s mierou penetrácie 2,5% (709 registrovaných vozidiel), zatiaľ čo celková miera penetrácie elektrických nákladných vozidiel v Európe bola 0,9% (3 163 registrovaných vozidiel).V dôsledku toho je trhový podiel výrobcu v Európe (EÚ30) v segmente elektrických nákladných vozidiel nad 16 ton 22,4 %. Vo Francúzsku má Renault Trucks 84% podiel v tomto segmente so 464 registrovanými vozidlami.

Renautl Trucks T E-Tech

 

V segmente ľahkých úžitkových elektrických vozidiel zaznamenala značka Renault Trucks nárast o 278% s 1 012 fakturovanými vozidlami. Tento trend bude pokračovať aj v roku 2024 uvedením dvoch nových modelov elektrických ľahkých úžitkových vozidiel: Renault Trucks Trafic E-Tech a nového modelu Renault Trucks Master E-Tech, ktorý nahradí súčasný model.

  • Najširšia ponuka 100% elektrických vozidiel na trhu od 650 kg do 44 t

Koncom minulého roka bola v závode Bourg-en-Bresse spustená sériová výroba elektrických vozidiel Renault Trucks T a C E-Tech.

Začiatkom roka 2024 spoločnosť XPO Logistics prevzala prvý sériový ťahač Renault Trucks T E-Tech, ktorý je súčasťou objednávky na 105 týchto nových modelov pre svoje prevádzky vo Francúzsku. Ako dlhoročný partner spoločnosti Renault Trucks, ktorá sa výrazne angažuje v dekarbonizácii dopravy, má XPO Logistics v súčasnosti v prevádzke alebo objednaných viac ako 200 elektrických vozidiel Renault Trucks (Renault Trucks D E-Tech, D Wide E-Tech a T E-Tech).

XPO logistics

Renault Trucks sériovo vyrába elektrické vozidlá Renault Trucks D a D Wide E-Tech (16 až 26 ton) vo svojom závode v Blainville-sur-Orne od roku 2020. Tieto vozidlá najazdili u zákazníkov viac ako 13 miliónov kilometrov a ušetrili 13 000 ton CO2.

Spoločnosť Renault Trucks, ktorá vo svojom závode v Lyone-Vénissieux montuje aj nákladné bicykle, teraz ponúka najširší sortiment elektrických vozidiel na trhu, od 650 kg do 44 ton.

Značka pokračuje vo svojej ambícii, aby elektrické vozidlá do roku 2030 tvorili 50% jej objemu predaja.

Rekordné výsledky na medzinárodných trhoch

Napriek zložitej geopolitickej klíme medzinárodný predaj Renault Trucks naďalej rástol a v porovnaní s rokom 2022 vzrástol o 8,7 %, čo predstavuje 7 383 vozidiel. Trhový podiel výrobcu sa zvýšil vo väčšine krajín, vrátane Indonézie (12%), Čile (6,8%), Maroka (18%) a Tuniska (21%). V tejto pozitívnej situácii sa k Renault Trucks v roku 2023 pripojili noví partneri, aby podporili svoju expanziu v Turecku, Alžírsku a Keni.

Ďalším významným míľnikom v roku 2023 bola prvá medzinárodná dodávka elektrického vozidla na zber odpadu Renault Trucks D Wide E-Tech prevádzkovaného skupinou Tadweer Group v Abú Dabí.

Výroba nových vozidiel už nie je jedinou možnosťou

V posledných rokoch spoločnosť Renault Trucks zintenzívnila iniciatívy v oblasti obehového hospodárstva, ktorých cieľom je znížiť vplyv nákladných vozidiel na životné prostredie a zároveň poskytnúť dopravcom ekonomické a udržateľné riešenia. Predĺžením životnosti dielov a nákladných vozidiel môže Renault Trucks znížiť svoj vplyv na prírodné zdroje až o 80%. Ide o virtuálny model založený na troch princípoch, a to regenerácii, opätovnom použití a vrátení.

V roku 2023 spoločnosť Renault Trucks prestavala 95 ojazdených vozidiel vo svojej továrni na jazdené nákladné vozidlá v Bourg-en-Bresse. Toto relatívne skromné číslo odráža nedostatočnú dostupnosť ojazdených vozidiel, ktorých zásoby sú stále veľmi nízke. Výrobca tiež predĺžil životnosť 250 nákladných vozidiel vo vozových parkoch svojich zákazníkov ich renováciou vo svojom stredisku jazdených nákladných vozidiel v Lyone-Saint-Priest. Konkrétne repasované alebo prestavané vozidlá predstavujú úsporu 6 ton materiálu, 7 ton CO2, 7 MWh energie a 185 m3 vody.

Renault Trucks urobil ďalší krok smerom k cirkulácii a dekarbonizácii dopravy prestavbou dieselových nákladných vozidiel na batériové elektrické vozidlá:

  • V továrni na jazdené nákladné vozidlá v Bourg-en-Bresse v súčasnosti prebieha elektrická modernizácia ťahačov Neotrucks: logistické vozidlá s rýchlostným limitom 25 km/h, ktoré sa používajú na prepravu návesov v súkromných priemyselných alebo logistických areáloch. V roku 2023 bolo prestavaných 25 ťahačov a ďalších 40 je naplánovaných na tento rok.
  • V roku 2023 realizoval Renault Trucks v spolupráci so spoločnosťou Novumtech projekt elektrickej modernizácie, ktorý finančne podporila francúzska agentúra pre zelenú transformáciu ADEME. Dvanásťtonové dieselové vozidlo bolo prestavané na elektrické vozidlo. Ďalšou fázou tohto projektu bude získanie homologizácie v tomto roku, aby sa potvrdilo, že je v súlade s platnými predpismi. Renault Trucks potom začne sériu testov v reálnych jazdných podmienkach v spolupráci s Clovis Grand Paris.

Spoločnosť Renault Trucks si udržala úroveň predaja ojazdených vozidiel v roku 2023 na úrovni 6 000 vozidiel. V minulom roku výrobca, ktorý sa spolieha na atraktivitu jazdených nákladných vozidiel, predstavil svoju tretiu limitovanú edíciu ojazdených vozidiel: Renault Trucks T Red. Renault Trucks ponúka 186 predajných a servisných miest v rámci svojej siete s vyhradeným priestorom pre jazdené nákladné vozidlá.

Strategické investície pre udržateľnú budúcnosť

Renault Trucks aktívne pripravuje svoju budúcnosť prostredníctvom strategických investícií zameraných na posilnenie dlhodobej životaschopnosti svojich závodov a budovanie silnej, udržateľnej budúcnosti založenej na inováciách.

V roku 2023 výrobca oficiálne otvoril svoje nové výskumné a vývojové centrum "X-Tech Arena" v závode Saint-Priest v Lyone. Táto budova s rozlohou 11 000 m2 je domovom 1 000 odborných inžinierov, výskumníkov a nákupných tímov. Rozhodnutie spojiť tieto tímy do jednej budovy má zabezpečiť hladký tok informácií medzi nimi a urýchliť schvaľovacie a implementačné procesy projektov na vývoj budúcich dopravných riešení. Budova navrhnutá spoločnosťou ARCHIGROUP v spolupráci s ETAMINE, odborníkom na trvalo udržateľný rozvoj, spotrebuje o 25% menej energie, ako vyžadujú francúzske predpisy. Celková investícia bola33 miliónov eur.

V minulom roku spoločnosť Renault Trucks otvorila vo svojom závode v Lyone CampX, priestor venovaný inováciám. Jej poslaním je urýchliť technologický a obchodný rozvoj prostredníctvom spolupráce medzi internými tímami a externými partnermi, najmä start-upmi.

Spoločnosť Renault Trucks, ktorá sa zaviazala k energetickej a environmentálnej transformácii svojich závodov, spustila ambiciózny projekt v spolupráci s TotalEnergies.  Cieľom je vybaviť priemyselný závod v Bourg-en-Bresse fotovoltaickými prístreškami na ploche 17 hektárov. Vyrobená elektrina bude zodpovedať spotrebe 17 500 ľudí. Samotná elektráreň bude využívať časť energie vyrobenej fotovoltaickou elektrárňou. Výsledkom bude, že 30 % spotreby elektrickej energie závodu budú zabezpečovať prístrešky, čo bude mať ďalší prínos v podobe ochrany vozidiel, zamestnancov a nákladných vozidiel vyrábaných v závode.

V neposlednom rade Renault Trucks predstavil plány na vybudovanie nového globálneho distribučného centra náhradných dielov v Saint-Priest, ktoré nahradí bývalé distribučné centrum. S celkovou investíciou 132 miliónov EUR do výstavby tejto novej najmodernejšej logistickej platformy francúzsky výrobca a skupina Volvo Group, ktorej je súčasťou, potvrdzujú záväzok spoločnosti Renault Trucks k udržateľnosti svojich výrobných zdrojov a silným miestnym koreňom v metropolitnej oblasti Lyonu.

Set canonical URL
Off