Tlačová správa

RENAULT TRUCKS POKRAČUJE V SPOLUPRÁCI SO SVETOVÝM POTRAVINOVÝM PROGRAMOM

0min
Flotila WTP
SPOLUPRÁCA SO SVETOVÝM POTRAVINOVÝM PROGRAMOM

Renault Trucks bude v najbližších piatich rokoch pokračovať v partnerstve so Svetovým potravinovým programom OSN a školiť jeho tímy prevažne na africkom kontinente.

Cieľom je uľahčiť Svetovému potravinovému programu údržbu a prevádzku ich vozidiel priamo v teréne, kde operujú a zabezpečiť tak plynulú dodávku nevyhnutných potravín k izolovaným a ohrozeným komunitám.

Svetový potravinový program (WFP) využíva 900 nákladných vozidiel a celkovo operuje s flotilou 5000 vozidiel na celom svete. Najväčšia svetová humanitárna organizácia je často prvou, ktorá vysiela pomoc do krízových oblastí, pričom využíva potravinovú a inú pomoc ako cestu k zachovaniu mieru, stability a prosperity v danej oblasti. WFP čerpá z odborných znalostí Renault Trucks, aby zabezpečila prevádzku, údržbu a opravy nákladných vozidiel používaných v krajinách po celej Afrike.

Renault Trucks od roku 2012 aktívne spolupracuje s WFP a vďaka svojim skúsenostiam z prevádzky vozidiel v extrémnych podmienkach, profesionalite svojich zamestnancov a kvalitnému vybaveniu poskytuje podporu. Dobrovoľníci z radov zamestnancov Renault Trucks, majú možnosť školiť tímy WFP priamo v teréne

Technické know-how v službách humanitárnej pomoci

Partnerstvo medzi organizáciami sa predĺžilo do roku 2026 a to vrátane zabezpečenia 2 vozidiel, ktoré slúžia ako pojazdné tréningové učebne prispôsobené na školenia. Renault Trucks odovzdáva svoje znalosti nielen preto, aby pomohlo zabezpečiť dostupnosť a prevádzku nákladných vozidiel organizácie WFP, ale aj podporil rozvoj technických zručností miestneho obyvateľstva a zvýšil tak bezpečnosť na cestách v západnej Afrike.

Spoločnosť vytvorila katalóg školení, ktorý obsahuje moduly školení mechaniky nákladných vozidiel pre technikov a vedúcich dielní, správu vozového parku nákladných vozidiel a ekologickú jazdu pre vodičov.

Okrem členov WFP majú možnosť absolvovať školenia údržby nákladných vozidiel aj vládni úradníci, zamestnanci mimovládnych organizácii, iné agentúry OSN a súkromní prepravcovia.

Vrámci obnoveného partnerstva bude Renault Trucks podporovať aj zriadenie stáleho technického školiaceho centra v Akkre v Ghane s dvoma učebňami na prezenčné školenia a technickým zázemím pre online školenia.

30 zamestnancov Renault Trucks sa osobne zapojilo do spolupráce s WFP

Paul, Sylvain, Benoît a Ahmed patria medzi zamestnancov Renault Trucks, ktorí sa rozhodli na chvíľu zanechať svoju každodennú rutinu, zažiť inú realitu a poskytnúť svoje odborné znalosti tým, ktorí denne pracujú s nákladnými vozidlami v rámci WFP.

V tímoch Renault Trucks vládne skutočné nadšenie pre dobrovoľníctvo. Odráža túžbu zo strany zamestnancov zapojiť sa a prispieť k vízii o spravodlivejšom svete. „Do Etiópie som odišiel ako súčasť dvojčlenného tímu, aby som školil mechanikov a vedúcich dielní v tom, ako fungujú naše vozidlá, aby som im pomohol čo najefektívnejšie opravovať nákladné autá," vysvetlil Sylvain Thiercelin, projektový manažér testovania vozidiel. „Do Afriky sme išli s istou mierou pokory, premýšľali sme, čo by sme miestnych mohli naučiť, a nakoniec to, že sme tam boli, nám nesmierne pomohlo. Dozvedeli sme sa nesmierne veľa o ich spôsobe života a vedeli tak prispôsobiť naše školenia. Pre mňa osobne to bol nezabudnuteľný zážitok.“

Ďalšia dvojica trénerov sa do Ghany chystá v júli tohto roka.

Výhodné partnerstvo pre obe strany

Záväzok Renault Trucks voči Svetovému potravinovému programu už niekoľko rokov prináša výsledky niele samotnému WFP, ale hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú. V tímoch organizácie, ktoré majú na starosti vozidlá je nižšia fluktuácia, väčšia angažovanosť zamestnancov a zreteľné zníženie nákladov na údržbu vozidiel. Lokálne tímy sú lepšie vyškolené na výber správneho vozidla pre daný typ terénu. Premietlo sa to aj do efektívnejšej a včasnejšej podpory pre tých najzraniteľnejších.

„Skutočnosť, že môžeme počítať s Renault Trucks ako partnerom na najbližších 5 rokov pri zabezpečovaní technických školení v západnej Afrike je pre nás kľúčové nielen pre  odborné vyškolenie zamestnancov WFP, ale aj školenia celého radu ďalších miestnych aktérov v dopravnom sektore s cieľom pozitívne ovplyvniť dopravu a jej manažment v regióne,“ povedal Jean-Francois Milhaud, vedúci oddelenia globálnej flotily WFP.

Zníženie nákladov na údržbu vozidiel prinieslo WFP úsporu 1,5 miliónov dolárov.  

Kľúčové fakty:

Od roku 2012 – začiatku prvej spolupráce:

  • poskytnutie 2 pojazdných tréningových učební
  • ponuka 5 komplexných školiacich modulov
  • 19 úspešných kurzov
  • 250 vyškolených osôb v teréne
  • katalóg 12 vzdelávacích kurzov
  • aktívne participácia 30 zamestnancov Renault Trucks, ktorí vrámci spolupráce školili pracovníkov WFP v Afrike
Set canonical URL
Off